Aktuelt

Nyheder

MA thesis advert, hosted at DTU in collaboration with AU

- Institut for Ecoscience

Nyt fra arbejdsmiljøorganisationen

- Institut for Ecoscience

Seneste ordinære møder blev afholdt hhv. i Roskilde og på Campus den 10. juni 2024.

Ny medarbejder - Jarrett Blair

- Institut for Ecoscience

Jarrett Blair. startede som postdoc den 15. juni i sektionen Biodiversitet, med reference til Toke Høye.

Ny medarbejder - Anne Mette Bagger

- Institut for Ecoscience

Anne Mette startede som Akademisk medarbejder den 1. juni i sektionen Arktisk miljø med reference til Tom Christensen.

Naturen i Danmark har det ikke ret godt

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Ny rapport om naturens tilstand viser gennem analyser af en række indikatorer tilstanden for de danske naturtyper.

Kæmpevirus fundet på indlandsisen

- Institut for Miljøvidenskab

Viraene er sandsynligvis med til at regulere, hvor mange alger, der vokser på isen. Hvis vi kan lære at kontrollere viraene, kan vi måske forhindre isen i at smelte så hurtigt.

Welcome to Lu Zhang

- Institut for Miljøvidenskab

New Postdoc in ATMI from 15 April 2024.

Påvirker kvælstof de danske søer negativt?

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

De danske søer lever ikke op til EU’s miljøkrav for sundt vandmiljø. Højt indhold af kvælstof kan være med til at forhindre udviklingen i retning af et sundt vandmiljø.

Find flere nyheder