Aktuelt

Nyheder

Blæst gav markant mindre iltsvind i oktober

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Det samlede areal med iltsvind i de danske fjorde og øvrige indre farvande var i oktober ca. 80% mindre end i både sidste måned og på samme tid sidste år.

Klimavenlige ferier er en udfordring

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Nyt studie viser, at vi gerne vil flyve mindre og bo mere klimavenligt på ferien. Med måde.

Screening af miljørisici i Agersø Sund

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Ny, revideret rapport giver en analyse af hvilke miljøfarlige stoffer, som via renset industrispildevand bliver ledt ud i Agersø Sund.

Projekt Hovedet i Havet var i TV Avisen kl 18:30 i aftes (vores vejr)

- Institut for Biologi

Projekt Hovedet i Havet og Aurora er i disse uger på togt gennem Lillebælt for at lære skoleelever om livet under havets overflade. Lige nu er vi i Middelfart og I går havde vi besøg af DR-vejret. Det blev til følgende udsendelse i slutningen af TV-avisen kl 18:30. Indslaget begynder ved 03:15: http…

Møde i erhvervsudvalget den 8. oktober

- Institut for Ecoscience

AU-Roskilde bygninger

- Institut for Ecoscience

Her er planen for vores renovering af bygninger og omrokering i Roskilde

Institutledelsesmøder: Referat fra mødet d. 13. oktober + dagsorden til mødet d. 27. oktober

- Institut for Ecoscience

Kære alle,

Så er referatet fra mødet d. 13. oktober + dagsordenen til mødet d. 27. oktober tilgængelige.
Du kan finde dem her: Møder i 2021 (au.dk)

Find flere nyheder