Aktuelt

Nyheder

Varmt vand, for mange næringsstoffer og ingen kraftig blæst gav tidligt iltsvind i år

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Sæsonens første iltsvindsrapport fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi viser, at der opstod iltsvind i de indre danske farvande forholdsvis tidligt på sæsonen.

Find flere nyheder