Aktuelt

Nyheder

Forskningsudvalg: Dagsorden til møde 14. september 2021

Forudregistrering af ferie 2021

- Institut for Ecoscience

Kære alle,

Endnu ikke planlagt restferie (ordinær ferie) for ferieafviklingsåret, der udløber den 31. december 2021, skal lægges ind i ProMark senest 14/9.

Ferie optjent i august (2,08 dage) skal også forhåndsregistreres inden denne frist, men de dage kan du først se og registrere fra 13/9.

Hvis…

Peter Tyack will receive AU Honorary Doctorate

- Institut for Ecoscience

Dear colleagues

It is a pleasure to announce that Professor Peter Tyack, Univ. St. Andrews and Woods Hole Institute of Oceanography, will be awarded Honorary Doctorate (Æresdoktor) at Aarhus University in connection to Årsfesten, September 10th:

https://medarbejdere.au.dk/en/strategy/recurring-eve…

Hvad er koblingen mellem myrer og street dance?

- Institut for Ecoscience

En historie om en af de mere utraditionelle ting, som vores forskning bidrager til!

Ledelsesmøde: referat fra mødet d. 11. august

- Institut for Ecoscience

Kære alle,

Så er referatet fra mødet d. 11. august tilgængeligt.
Du kan finde det her: Møder i 2021 (au.dk)

Obs.: Der var ikke forberedt en dagsorden til mødet.

Svenning writes debate articles: Rewilding is important in nature restoration

- Biochange

Read prof. Jens-Christian Svenning’s exciting debate pieces about the importance of rewilding in Danish nature.

Skoleelever fra Aarhus Kommune får havet under huden

- Institut for Biologi

Sammen med skonnerten Brita Leth og Aarhus Kommune inviterer projekt Hovedet i Havet fra Aarhus Universitet gennem de næste syv uger skoleelever til at lære meget mere om livet i havet.

Strategisk miljøvurdering af Energiø Nordsøen

- Institut for Ecoscience

Hvaler, marsvin, bunddyr, havfugle og flagermus er blot nogle af de dyregrupper, som skal undersøges grundigt før arbejdet med tilblivelsen af verdens første energi-øer.

Strategisk miljøvurdering af Energiø Nordsøen

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Hvaler, marsvin, bunddyr, havfugle og flagermus er blot nogle af de dyregrupper, som skal undersøges grundigt før arbejdet med tilblivelsen af verdens første energiøer.

Institutforum: dagsorden til mødet d. 16. august

- Institut for Ecoscience

Kære alle,

Så er dagsordenen til mødet d. 16. august tilgængeligt.

Du kan finde det her: Møder i 2021 (au.dk)

Find flere nyheder