Aktuelt

Nyheder

Usikre effekter af luftrensende overflader

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Ved at benytte belægninger med titaniumdioxid på for eksempel veje eller pladser kan man opnå en såkaldt fotokatalytisk effekt, hvor man kan omdanne giftige kvælstofoxider i luften til nitratpartikler. Nyt litteraturstudie kan dog ikke finde nævneværdige effekter for luftkvaliteten.

Flytning af færger ændrer luftforureningen i Aarhus Havn

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Lavere forurening kan nu beregnes ved Molslinjens gamle anlæg tæt ved beboelse. Men forureningen flytter med til den nye placering.

Vid&Sans: Nyt medie til danske forskere

- Institut for Ecoscience

Til efteråret 2021 udgiver Aarhus Universitetsforlag et nyt nyhedsmedie kaldet "Vid&Sans". Mediet vil inddrage forskere fra alle landets forskningsinstitutioner.

Luftkvaliteten i Danmark bliver stadig bedre

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Ny status over udviklingen af sundhedsskadelige stoffer i luften viser, at luften i Danmark bliver mindre og mindre forurenet.

New projects since May 2021

- Institut for Miljøvidenskab

Nye projekter fra maj til juni 2021.

Den grønne omstilling kan også være blå

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Blå biomasse er i en ny rapport betegnelsen for ressourcer i havet, som vi kan udnytte meget mere bæredygtigt både på spisebordet og som led i miljøbevarelse. Men grøn omstilling til blå biomasse som for eksempel tangdyrkning og muslingeopdræt kalder også på vilje og evne til at løse udfordringer,…

Find flere nyheder