Aktuelt

Nyheder

Store områder ramt af alvorligt iltsvind

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Det samlede areal berørt af iltsvind i de indre danske farvande var i august dobbelt så stort som på samme tid sidste år.

Welcome to Mie Thorup Poulsen

- Institut for Miljøvidenskab

Internship (laboratory technician) at EMCIF from August 2020.

Welcome to Riikka Vainio

- Institut for Miljøvidenskab

Guest PhD student at MITO August/September 2020.

Minutes of meeting in the Committee of Science-based advisory Activities

- Institut for Miljøvidenskab

26 June 2020

Potentielle fejl i nedbørsdata

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Analyser og målinger viser, at der sandsynligvis har været mere regn over Danmark de senere år end hidtil opgjort. Det kan blandt andet få betydning for viden om, hvor mange næringsstoffer, der udvaskes til havet. I et nyt notat viser forskere fra DCE og GEUS, at der ser ud til at være et brud i…

Welcome to Simón Elliott

- Institut for Miljøvidenskab

Internship in ESGO - for three Month from 17 August 2020

Welcome to Megan Davies

- Institut for Miljøvidenskab

Postdoc in ESGO - one year from 17 August 2020

Færre insekter i Danmark

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Danske insekter mangler levesteder, føde og er udsatte for forurening. Ny rapport giver anbefalinger til at vende udviklingen.

Find flere nyheder