Aktuelt

Nyheder

Nyt fra DCE om NOVANA og om Danmarkspremiere på naturværdi-kort

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Og så har Det Strategiske Forskningsråd givet en stor bevilling til forskning i "intelligente" randzoner. Se til hvem!

Danmarkspremiere på kort over naturværdier i det åbne land

- Offentligheden / Pressen

DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet, har for NaturErhvervstyrelsen udviklet et Danmarkskort, som kan vise, hvor i det åbne land, der er særlige naturværdier, som vi skal passe på og bevare for fremtiden.

Bevilling til forskning i "intelligente" randzoner

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Professor Brian Kronvang, Aarhus Universitet, har modtaget 15 mill. kroner af Det Strategiske Forskningsråd til forskningsprojektet BUFFERTECH, der skal sikre en bedre forståelse for og udnyttelse af randzoners multi-funktionelle værdi for miljøet og samfundet.

Roskilde: Mail-adresse til Teknisk Service

- Medarbejdere

Der har været en del problemer med at finde frem til postkassen til Teknisk Service på AU Roskilde, så for at undgå den slags problemer fremover kommer her lidt info:

Fremgang at spore for vandmiljøet også i 2012

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Udbredelsen af iltsvind i fjordene og de åbne farvande var i 2012 på linje med 2010 og 2011 væsentligt under de forudgående år, og en analyse af iltsvindets udbredelse i perioden 1989-2012 indikerer en form for strukturskifte i det marine system mod en genskabelse af en mere iltet havbund.

Fremskrivning: Mål for kvælstofoxider og ammoniak i 2020 udfordret

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Danske emissioner til luften reguleret under Gøteborgprotokollen vil i 2020 for ammoniak og kvælstofoxider ikke opfylde de reduktionsforpligtelser, der blev besluttet under protokollen i 2012.

Landsplanredegørelse 2013 offentliggjort

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

”Grøn omstilling – nye muligheder for hele Danmark” er den 18. december 2013 offentliggjort på Naturstyrelsens hjemmeside.

Forum for Arktisk Forskning

- Medarbejdere

Uddannelsesministeriet tager sammen med universiteterne initiativ til en bedre koordination og bedre udbytte af forskningsaktiviteterne med etableringen af et Forum for Arktisk Forskning.

Nyt fra DCE om bevidst forkert udlægning af DCE's vandløbs-rådgivning

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Og så holdt Thy-ulven sommerferie i Slesvig-Holsten.

Forkert udlægning af DCE’s rådgivning om vandløb

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Interesseorganisationen Landsforeningen for Bæredygtigt Landbrug påstår i et indlæg på sin hjemmeside, at DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi rådgiver Naturstyrelsen, at vandstanden i 22.000 km vandløb i vandplanerne skal hæves til jordoverfladen for at nå kommende miljømål om planter i vandløbene.

Find flere nyheder