Aktuelt

Nyheder

Ny professor i modellering af luftforurening

- Science and Technology

Seniorforsker, dr. scient., Ole Hertel er ansat som professor med særlige opgaver i atmosfærisk modellering ved Institut for Miljøvidenskab, Aarhus Universitet.

Nyt fra DCE om NOVANA og om Danmarkspremiere på naturværdi-kort

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Og så har Det Strategiske Forskningsråd givet en stor bevilling til forskning i "intelligente" randzoner. Se til hvem!

Danmarkspremiere på kort over naturværdier i det åbne land

- Offentligheden / Pressen

DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet, har for NaturErhvervstyrelsen udviklet et Danmarkskort, som kan vise, hvor i det åbne land, der er særlige naturværdier, som vi skal passe på og bevare for fremtiden.

Bevilling til forskning i "intelligente" randzoner

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Professor Brian Kronvang, Aarhus Universitet, har modtaget 15 mill. kroner af Det Strategiske Forskningsråd til forskningsprojektet BUFFERTECH, der skal sikre en bedre forståelse for og udnyttelse af randzoners multi-funktionelle værdi for miljøet og samfundet.

Roskilde: Mail-adresse til Teknisk Service

- Medarbejdere

Der har været en del problemer med at finde frem til postkassen til Teknisk Service på AU Roskilde, så for at undgå den slags problemer fremover kommer her lidt info:

Roskilde: Mail-adresse til Teknisk Service

- Medarbejdere

Der har været en del problemer med at finde frem til postkassen til Teknisk Service på AU Roskilde, så for at undgå den slags problemer fremover kommer her lidt info:

Fremgang at spore for vandmiljøet også i 2012

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Udbredelsen af iltsvind i fjordene og de åbne farvande var i 2012 på linje med 2010 og 2011 væsentligt under de forudgående år, og en analyse af iltsvindets udbredelse i perioden 1989-2012 indikerer en form for strukturskifte i det marine system mod en genskabelse af en mere iltet havbund.

Fremskrivning: Mål for kvælstofoxider og ammoniak i 2020 udfordret

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Danske emissioner til luften reguleret under Gøteborgprotokollen vil i 2020 for ammoniak og kvælstofoxider ikke opfylde de reduktionsforpligtelser, der blev besluttet under protokollen i 2012.

Landsplanredegørelse 2013 offentliggjort

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

”Grøn omstilling – nye muligheder for hele Danmark” er den 18. december 2013 offentliggjort på Naturstyrelsens hjemmeside.

All HORIZON 2020 calls are now on EU website

- Institut for Miljøvidenskab

"Horizon 2020 - The EU Framework for Research and Innovation" information and calls are now collected on a section of the European Commission's website. Use the Participant Portal to search for specific programmes.

Find flere nyheder