Aktuelt

Nyheder

NOVANA 2016 offentliggjort

- Offentligheden / Pressen

Nu er der et opdateret, samlet billede af udviklingen i dansk natur og vandmiljø.

Nye anbefalinger om støj- og luftforurening i Region Hovedstaden

- Offentligheden / Pressen

Nye studier fra DCE og COWI viser de mest effektive muligheder for at nedbringe støj- og luftforurening i Region Hovedstaden.

Ulveunger søger uden for territoriet

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Statusrapport for den nationale ulveovervågning for 1.kvartal 2018

UArctic opslag om projektmidler

- Miljø, klima og energi

Styrelsen for Forskning og Uddannelse har åbnet for ansøgninger fra danske, grønlandske og færøske UArctic-medlemmer til projektmidler for 2018. Ansøgningsfristen er onsdag den 1. august 2018 kl. 12:00

Assens bliver hele landets laboratorium for grødeskæring

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Forskere fra AU vil finde den bedste måde at lede vand i små vandløb væk fra markerne og samtidig sikre et godt vandmiljø.

Statusrapport for ulve i Danmark

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Første kvartalsrapport fra det nationale overvågningsprogram for ulv.

Europas skarver blander sig om vinteren

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

30 års mærkning af skarver i hele Europa giver ny viden til eventuel regulering.

Interkalibrering af fytoplankton 2018

- Workshop

Det Marine Fagdatacenter (M-FDC)/ DCE-Nationalt Center for Miljø og Energi inviterer medarbejdere fra Miljøstyrelsen (MST), konsulenter og andre interessenter til interkalibrering af fytoplankton (arts- og biomassebestemmelse) indenfor rammerne af Det nationale overvågningsprogram for vandmiljø og natur 2017-21 (NOVANA).

Find flere nyheder