Aktuelt

Nyheder

Indmelding om restferie udskydes - ny deadline 7. marts 2014/Remaining holiday postponed - new deadline 7 March

- Institut for Miljøvidenskab

Indmeldelse om restferie udskydes en uge da ARS er nede og der ikke kan trækkes lister fra webrapporterne. Remaining holiday is postponed - timeregistration and no reports works

Nye produkter - økonomisk støtte fra Miljøministeriet?

- Miljø, klima og energi

Går du med tanker om at udvikle ny miljøeffektiv teknologi inden for vand og klimatilpasning? Og kunne du bruge et tilskud til at få tankerne gjort til virkelighed?

 

Naturstyrelsen indbyder til informations- og matchmaking møde omkring MUDP-midlerne i 2014.

26-02-14: Fortsat ingen access til tidsregistreringen/Timeregistration is still closed

- Medarbejdere

You will be notified, when you can access the time registration again.

DCE leverer landsdækkende luftdata til Miljøportalen

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Online-målinger af luftkvaliteten fra målestationer i en række større byer og i landområder er nu tilgængelige på Danmarks Miljøportal via Miljøportalens landsdækkende kort, Danmarks Arealinformation.

Tandsten fra 1000 år gamle munke afslører alvorlige sygdomme

- Science and Technology

Tandsten konserverer bakterier og virus i årtusinder. En ny international undersøgelse viser at gamle tænder gemmer på masser af informationer om fortidens sygdomme. Undersøgelsen er netop offentliggjort i Nature Genetics.

Ny bestillingsseddel til kantinen i Roskilde

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Kantinen har fået ny bestillingsseddel, hvor du nu skal vælge dit institut/VD-område, for at få tilsendt fakturaen til det rigtige EAN nummer.

Ny bestillingsseddel til kantinen i Roskilde

- Medarbejdere

Kantinen har fået ny bestillingsseddel, hvor du nu skal vælge dit institut/VD-område, for at få tilsendt fakturaen til det rigtige EAN nummer.

Nyt fra DCE om luftdata-leverancer til Miljøportalen

- Medarbejdere

Og så giver grønne tage byerne et kvalitetsløft.

Varsling af afholdelse af ferie/Important information regarding your vacation. NEW deadline 7 March, for remaining holiday.

- Nyt fra Niels

VIGTIG: INFO om restferie samt registrering af nyt ferieår 2014-15/IMPORTANT - registration of remaining vacation and special holidays and registration for the holiday year 2014-15

Find flere nyheder