Aktuelt

Nyheder

ECCA topscorer i AU omtale og indstillet til award

- Institut for Miljøvidenskab

ECCA scored highest in AU publicity and is nominated for the Copenhagen Congres & Event Award.

DCE, Aarhus Universitet, sætter fokus på konfliktarter i den danske natur

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Knap 200 deltagere deltog i diskussioner om forvaltning af konliktarter på årets temadag d. 27. januar. Ulv, skarv, sæler og bramgæs er nogle af de arter der var til debat, på grund af de problemer de skaber for bl.a. landmænd, fiskere og jægere.

Work at Scandinavia’s best University for Environmental research!

- Institut for Miljøvidenskab

Join our Marie Curie Masterclass in May 2016 at Aarhus University.

Ændrede satser i forbindelse med tjenesterejser

- Institut for Miljøvidenskab

Changed rates in connection with official travel.

Ny opgørelse af ikke-hjemmehørende arter i danske farvande

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Siden begyndelsen af firserne er der observeret over 60 nye dyre- og plantearter i de danske farvande, som via menneskelige aktiviteter er tilført fra fjerne farvande. De ikke-hjemmehørende eksotiske arter er gradvist blevet en mere fast bestanddel af vores marine flora og fauna, men denne udvikling…

Sport på Risø Campus, forår 2016

- Medarbejdere

Sport at Campus Risø, spring 2016

 

Sport på Risø Campus, forår 2016

- Medarbejdere

Sport at Campus Risø, spring 2016

 

Koldt vejr har en indflydelse på den lokale luftforurening flere steder

- Institut for Miljøvidenskab

Interview i EB med Professor Ole Hertel, ATPRO d. 24/1-2016.

Nye regler for dokumentation af rejseudgifter til EU-projekter under FP7 og Horizon 2020

- Institut for Miljøvidenskab

New rules in relation to expense reports for EU projects under FP7 and Horizon 2020.

Brugt-Børsen

- Institut for Miljøvidenskab

Søg, giv, byt eller sælg brugt inventar, instrumenter og lign.

Find flere nyheder