Aktuelt

Nyheder

DCE, Aarhus Universitet, sætter fokus på konfliktarter i den danske natur

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Knap 200 deltagere deltog i diskussioner om forvaltning af konliktarter på årets temadag d. 27. januar. Ulv, skarv, sæler og bramgæs er nogle af de arter der var til debat, på grund af de problemer de skaber for bl.a. landmænd, fiskere og jægere.

Ny opgørelse af ikke-hjemmehørende arter i danske farvande

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Siden begyndelsen af firserne er der observeret over 60 nye dyre- og plantearter i de danske farvande, som via menneskelige aktiviteter er tilført fra fjerne farvande. De ikke-hjemmehørende eksotiske arter er gradvist blevet en mere fast bestanddel af vores marine flora og fauna, men denne udvikling lader ikke til at skyldes ændringer i havmiljøet.

Sport på Risø Campus, forår 2016

- Medarbejdere

Sport at Campus Risø, spring 2016

 

Overblik over udviklingen i fuglebestande

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

DCE, Aarhus Universitet, har samlet den seneste viden om udviklingen i de danske fuglebestande i en ny rapport, der viser både fremgang f.eks. for rovfugle og tilbagegang, bl.a. for vadefugle.

Grøn omstilling kræver politisk vilje

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Grøn omstilling kan ikke kun baseres på win-win løsninger, men kræver at man tager stilling til mulige trade-offs mellem forskellige sektorer og politikområder. Det konkluderer et internationalt forskerhold i en ny rapport.

 

Barrierer for klimatilpasning i kommunerne

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Forskere ved DCE har undersøgt hvad der henholdsvis fremmer og hæmmer en god lokal proces for klimatilpasning i de danske kommuner.

Miljøvurderinger af krigsgasser dumpet i havet

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Forskere fra DCE kan beregne, at der ikke vil være en væsentlig øget miljørisiko forbundet med rørlægning forbi et område med dumpede krigsgasser.

Forsikringscertifikat

- Miljø, klima og energi

AU/DCE har skiftet forsikringsselskab, og der foreligger nye certifikater.

Find flere nyheder