Aktuelt

Nyheder

Ulven fra Thy vandrede 850 kilometer

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

En ny undersøgelse viser, at den døde ulv fra Thy stammede fra et kobbel ulve i Lausitz-regionen i den tyske delstat Sachsen tæt ved grænsen til Polen. Undersøgelsen viser tillige, at ulven var fire år gammel og vandrede 850 kilometer, før den døde i Thy.

Indkaldelse af ansøgninger til Bekæmpelsesmiddelforskning 2013

- Institut for Miljøvidenskab

Til orientering så har Miljøstyrelsen netop (den 21. december 2012) offentliggjort opslag med indkaldelse af ansøgninger om støtte til projekter inden for bekæmpelsesmiddelforskning.

”Når forandringens vinde blæser” Workshop d. 15. nov. 2012

- Institut for Miljøvidenskab

Christina Falk Emborgs beretning

Ændring af personoplysninger/Change of personal data

- Institut for Miljøvidenskab

Kontakt Majbritt Pedersen-Ulrich, mu@dmu.dk, hvis du skal have ændret dine personoplysninger i AU's IT-Systemer. Læs hele nyheden!

 

VIGTIGT: TIDSREGISTRERING I 2013/IMPORTANT: TIME REGISTRATION IN 2013

- Institut for Miljøvidenskab

Vi kører videre med ARS i hele 2013... Læs hele nyheden!

Nyt fra DCE om NOVANA og DNA-match

- Medarbejdere

Rapporteringen fra NOVANA 2011 er offentliggjort.

Første arealdata for alle danske lysåbne habitatnaturtyper

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Areal og udbredelse af samtlige 34 lysåbne habitatnaturtyper præsenteres for første gang i årets afrapportering af det nationale overvågningsprogram for vandmiljøet og naturen, NOVANA. Det fremgår af rapporten ”Vandmiljø og Natur 2011” fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus…

TELEFONISK REGNSKABSHOTLINE

- Institut for Miljøvidenskab

Der er med effekt fra 1. december 2012 oprettet en telefonisk regnskabshotline til AU Regnskab!

Svampesporer i byen kommer fra landet

- Forskning

De gode fødevarer kommer til byen fra landet, men landbrugslandet bidrager også med en uønsket gæst: svampesporer i byens luft. Svampesporerne kommer fra både Danmark og udlandet.

Tidsregistrering af julefrokosten/The Christmas Party - how to do your timesheet

- Institut for Miljøvidenskab

Husk at julefrokosten tidsregistreres fra kl. 13 og op til ens normtid på følgende projekt:

Tidl. SYS 03-0099-1013, Tidl. ATMI 04-0099-1013, Tidl. MIMI 21-0099-1013.


Evt. forberedelsestid registreres på samme projekt.

Find flere nyheder