Aktuelt

Nyheder

Ulven fra Thy vandrede 850 kilometer

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

En ny undersøgelse viser, at den døde ulv fra Thy stammede fra et kobbel ulve i Lausitz-regionen i den tyske delstat Sachsen tæt ved grænsen til Polen. Undersøgelsen viser tillige, at ulven var fire år gammel og vandrede 850 kilometer, før den døde i Thy.

Første arealdata for alle danske lysåbne habitatnaturtyper

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Areal og udbredelse af samtlige 34 lysåbne habitatnaturtyper præsenteres for første gang i årets afrapportering af det nationale overvågningsprogram for vandmiljøet og naturen, NOVANA. Det fremgår af rapporten ”Vandmiljø og Natur 2011” fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet.

Ulven fra Thy: Krævende analyser bag DNA-match

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

En ny metode baseret på information fra tusindvis af gener fra hunderacer (en såkaldt hunde-SNP-chip) og DNA-materiale fra hybrider af hunde og ulve, tyske og polske ulve samt italienske hunde ligger til grund for, at seniorforsker Liselotte Wesley Andersen, Aarhus Universitet, præcist kan sige, at det var en tysk ulv, der blev fundet død i Hanstholm Reservat den 16. november 2012.

Find flere nyheder