Aktuelt

Nyheder

Havvindmølleparken Rødsand II uden målbar effekt på marsvin

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Flerårige undersøgelser før og under driften af havvindmølleparken Rødsand 2 ud for Lolland indikerer, at parken og støj fra den ingen større påvirkning har på marsvins færden i farvandet omkring den.

Efterårsblæst fik bugt med det meste iltsvind

- Offentligheden / Pressen

Iltsvindets udbredelse og styrke i de danske farvande var i november mindsket betydeligt i forhold til i oktober. Iltsvind forekom således kun i beskeden udstrækning og kun enkelte steder som kraftigt iltsvind, fortæller årets sidste iltsvindsrapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet.

Jægerne indberetter i stigende omfang udbytte via nettet

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Stadig flere jægere indberetter deres vildtudbytte via nettet, og stadig flere vælger at indberette udbyttet i de såkaldte samlegrupper på enkelt-artsniveau. Det fremgår af årets vildtudbyttestatistik fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet.

Udbyttet faldt i jagtsæsonen 2011/12

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

En måned kortere jagttid for ringdue er medvirkende årsag til, at jægerne i jagtsæsonen 2011/12 nedlagde omkring 170.000 stykker vildt færre end i den foregående sæson. I alt skød jægerne 2,179 millioner stykker vildt i 2011/12. Det fremgår af den årlige vildtudbyttestatistik fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet.

Procedurer for biologiske observatører på seismik-skibe

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Alle seismiske fartøjer, der opererer i Grønland, skal have biologiske observatører om bord. Disse skal dels holde udkig efter havpattedyr i forbindelse med opstart og operation af de seismiske lydkilder (og i visse situationer stoppe seismikken), dels foretage systematiske tællinger af havfugle og havpattedyr med henblik på at tilvejebringe tætheds- og fordelingsdata til understøttelse af rådgivning og forskning.

Temadag om mål og midler i dansk biodiversitetsforvaltning

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Med udgangspunkt i resultaterne fra et toårigt forskningsprojekt om evidensbaseret naturforvaltning, inviterer Aarhus Universitet og 15. Juni Fonden til temadag om mål og midler i dansk biodiversitetsforvaltning. Temadagen holdes 13. december i Stakladen i Aarhus.

Find flere nyheder