Aktuelt

Nyheder

Nyheder fra Erhverv og Innovation

- Institut for Ecoscience

Læs her.

Hvis du vil følge med fremover, skal du abonnere på nyhedsbrevet. 

Styrket fokus på bæredygtighed i Aarhus Havn

- Institut for Biologi

Nyt strategisk samarbejde mellem Aarhus Havn og Institut for Biologi skal fokusere på den miljømæssige og biologiske bæredygtighed i de kystnære områder omkring havnen. Det sker ved at genskabe habitater for fisk og andre organismer i vandet. Allerede nu inkluderer samarbejdet Aurora, Aarhus…

Målinger: Corona-nedlukning har givet renere luft

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Markant lavere luftkoncentrationer af kvælstofdioxid og fine partikler under nedlukningen af Danmark, viser en analyse af måledata for det meste af 2020.

Ulovlig forfølgelse af ulve: Årsager og mulige løsninger

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

En såkaldt kryptisk høj dødelighed blandt danske ulve har fået myndighederne til at efterspørge forskningsbaserede erfaringer med – og mulige løsninger på – ulovlig efterstræbelse af ulv. Nyt notat giver svar på spørgsmål om fænomenet.

Find flere nyheder