Aktuelt

Nyheder

Styrket fokus på bæredygtighed i Aarhus Havn

- Institut for Biologi

Nyt strategisk samarbejde mellem Aarhus Havn og Institut for Biologi skal fokusere på den miljømæssige og biologiske bæredygtighed i de kystnære områder omkring havnen. Det sker ved at genskabe habitater for fisk og andre organismer i vandet. Allerede nu inkluderer samarbejdet Aurora, Aarhus…

Målinger: Corona-nedlukning har givet renere luft

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Markant lavere luftkoncentrationer af kvælstofdioxid og fine partikler under nedlukningen af Danmark, viser en analyse af måledata for det meste af 2020.

Ulovlig forfølgelse af ulve: Årsager og mulige løsninger

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

En såkaldt kryptisk høj dødelighed blandt danske ulve har fået myndighederne til at efterspørge forskningsbaserede erfaringer med – og mulige løsninger på – ulovlig efterstræbelse af ulv. Nyt notat giver svar på spørgsmål om fænomenet.

Integreret forvaltning af bramgæs

- Institut for Ecoscience

Store flokke af bramgæs kan nogle steder lave omfattende skader på markernes afgrøder. Velplejede strandenge og ferske enge kan lokke det stigende antal gæs væk fra markerne, viser undersøgelser i Guldborgsund Kommune.

Find flere nyheder