Aktuelt

Nyheder

Gathering all our activities around the main building West of Frederiksborgvej

- Institut for Miljøvidenskab

Nyt fra Carsten - ultimo januar 2017.

Welcome to Isabel Röder

- Institut for Miljøvidenskab

Erasmus studerende i EMMI fra 30. januar til 7. april 2017

Jørn Olsen Exhibition in February and March

- Institut for Miljøvidenskab

Jørn Olsen udstiller i februar og marts.

Roskilde: Jørn Olsen Exhibition in February and March

- Medarbejdere

Jørn Olsen udstiller i februar og marts.

Opdaterede beregninger af kvælstofudvaskningens fordeling på hovedvandoplande

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Den samlede udvaskning er uændret, men nogle marker var placeret forkert i det materiale, som blev anvendt til beregning af fordelingen af kvælstofudvaskning mellem hovedvandoplande.

Minutes from meeting in the Liaison Committee 13 January 2017

- Institut for Miljøvidenskab

Referat fra LSU-møde afholdt den 13. januar 2017

Ny målestation for luftforurening i Hvidovre

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Målestation skal måle forureningen af partikler fra brændeovne

From 28/1-17: Use your standard username to log on to WAYF

- Institut for Miljøvidenskab

Fra 28/1-17: Log på WAYF med dit standard brugernavn

Naturens kommunale Danmarkskort

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Hurtigt overblik over den danske natur med nyt Naturkapitalindeks

Agenda: Theme Management Team Meeting

- Institut for Miljøvidenskab

Afholdes d. 25. januar 2017.

Find flere nyheder