Aktuelt

Nyheder

Roskilde: Jørn Olsen Exhibition in February and March

- Medarbejdere

Jørn Olsen udstiller i februar og marts.

Opdaterede beregninger af kvælstofudvaskningens fordeling på hovedvandoplande

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Den samlede udvaskning er uændret, men nogle marker var placeret forkert i det materiale, som blev anvendt til beregning af fordelingen af kvælstofudvaskning mellem hovedvandoplande.

Ny målestation for luftforurening i Hvidovre

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Målestation skal måle forureningen af partikler fra brændeovne

Naturens kommunale Danmarkskort

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Hurtigt overblik over den danske natur med nyt Naturkapitalindeks

Status over den danske natur

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Nu er NOVANA-rapporterne, som giver et fagligt overblik over den danske natur, udkommet.

Uran-erfaringer til Arktis

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Ny rapport om udfordringerne ved indvinding af radioaktivt materiale i Grønland

Dobbelt så meget luftforurening i nytåret

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Krudtrøgen i de københavnske gader kan måles i luftforureningen

Find flere nyheder