Aktuelt

Nyheder

Ny hjemmeside for ph.d.-området ved ST, AU / New website for the PhD area at ST, AU

- Medarbejdere

I denne uge lanceres en ny hjemmeside for ph.d.-området på ST, primært rettet mod nuværende ph.d.-studerende, vejledere, bedømmere o.l.

Referat af møde i Institutforum d. 15. maj 2012

- Medarbejdere

Referat af møde i Institutforum d. 15. maj 2012

DCE uddeler 10 mio. kr. til 10 projekter der styrker fremtidens miljøindsats

- Institut for Miljøvidenskab

Universitetsledelsen vedtog mandag d. 25. juni at godkende uddeling af 10 mio. kr. af de strategiske midler fra DCE for de to år 2012-13. Det betyder, at de 10 projekter DCE havde indstillet til støtte, nu kan sættes i gang.

Projekterne er udvalgt så de understøtter samfundets videnbehov både i…

DCE udsender nyhedsbrev

- Institut for Miljøvidenskab

DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet, har udsendt første udgave af sit nyhedsbrev, Nyt fra DCE.

DCE udsender nyhedsbrev

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet, har udsendt første udgave af sit nyhedsbrev, Nyt fra DCE.

Referat af møde i Instituttets Arbejdsmiljøorganisation d. 14. juni

- Institut for Miljøvidenskab

Referat af møde i Instituttets Arbejdsmiljøorganisation d. 14. juni

Professor Anette Reenbergs oplæg fra d. 7. juni / Professor Anette Reenbergs presentation from June 7

- Institut for Miljøvidenskab

Professor Anette Reenberg, Institut for Geografi og Geologi, KU, holdt et spændende oplæg d 7. juni. Oplægget kan læses på EMMI-sektionens side. Følg linket.

 

Miljøundersøgelser ved olieefterforskning gavner naturforvaltningen i Grønland

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Årelang indsamling af viden om dyr og planter i og ved Vestgrønland til brug ved miljøvurderinger ved olieefterforskning og -udvinding til havs giver ekstra bonus for naturforvaltningen i Grønland og i den nordatlantiske del af Arktis.

"Styr uden om den værste bilos" - artikel i Politiken m/ bidrag af Thomas Ellermann

- Medarbejdernyhed

De seneste meldinger om luftforurening i København viser, at koncentrationen af de fleste stoffer efterhånden er kommet ned, hvor de ifølge landets love skal være: under EU’s grænseværdier.

Bookning af mødelokaler i Roskilde

- Medarbejdere

Da vi overgår til fælles mail- og kalendersystem den 19. juni 2012, kan alle ikke se den samme mødebookning i outlook.

Du skal derfor kontakte receptionen personligt da mødebookning foregår manuelt indtil den 6. juli.

Find flere nyheder