Aktuelt

Nyheder

Dansk formand for PEER-netværket

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Danmark overtager formandsposten i EU’s største netværk for natur- og miljøforskning.

Åben workshop om marginaludvaskning

- Offentligheden / Pressen

Ny forskning støtter fortsat tal for marginaludvaskning anvendt i forbindelse med landbrugspakken.

Foreløbig opgørelse af kvælstoftilførslen til havområder

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Lavere afstrømningskorrigeret udledning af nitrat i 2016

Presseguide

- Medarbejdere

- når journalisten ringer

November måneds kunstner

- Medarbejdere

Beauton Art Gallery udstiller med en bred vifte af illustrationer og tegninger - læs mere her

Nye færdselsregler kan gavne Grønlands dyreliv

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Grønlands dyreliv er rigt, men bliver nemt forstyrret af trafik og minedrift.

Næste udbud på myndighedsområdet meldt ud

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Aftalerne inden for luft og emissioner samt terrestrisk natur under DCE er blevet varslet i udbud fra 1. januar 2018.

Iltsvind næsten kvalt af efterårsstorme

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Der er betydeligt mindre iltsvind i de indre danske farvande end tidligere på året.

Forskere inviterer danskerne med på ulvejagt

- Offentligheden / Pressen

Hjælp os med at finde de danske ulve. Sådan lyder opfordringen fra de forskere, der arbejder med at kortlægge den danske ulvebestand.

Find flere nyheder