Aktuelt

Nyheder

Nyt fra DCE om iltsvind i sommer og om nye partikelmålere

- Medarbejdere

Iltsvindet i de danske farvande var "gennemsnitligt" i juli og august, fortæller årets første iltsvindsrapport.

University International Club – Autumn program 2012

- Institut for Miljøvidenskab

The University International Club invite everyone to join their weekly events, which offer a comprehensive variety of activities all free of charge. The UIC has been welcoming internationals of foreign or Danish origin in the greater Aarhus area since 1998. They offer a place to meet, network, make…

Gennemsnitligt iltsvind i juli og august

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Iltsvindets udbredelse og styrke i juli-august 2012 var gennemsnitligt sammenlignet med tidligere år, om end enkelte områder oplevede et lidt tidligere og mere intenst iltsvind end normalt.

Partikelmålere udskiftes på luftmålestationer

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

I de kommende måneder udskiftes partikelmålerne på en række luftmålestationer i København, Aarhus, Odense og Aalborg og på Risø-halvøen ved Roskilde med nye apparater, der sikrer de nødvendige robuste målinger af partikelforureningen på såvel gade- som bybaggrundsplan.

Reminder: Orientering om konvertering af it-systemer: AURUS og INDFAK lukkes midlertidigt/INDFAK and AURUS are being temporarily closed

- Science and Technology

I perioden ultimo august til medio september konverteres de it-systemer, som AU anvender til økonomistyring, så systemerne kommer til at afspejle den nye organisering på AU. Det vil helt konkret sige, at de nye hovedområder, institutter, godkendelseshierarkier osv. skal oprettes i systemerne.

Koordinatorstøtte til projektansøgning

- Institut for Miljøvidenskab

Til ansøgningen ”Values and mechanisms in societal transition towards environmental sustainability (TES)” er der opnået koordinatorstøtte...

CO2-hop fra vejtrafik, stærke oddere og ny KFT-sekretariatsleder

- Medarbejdere

Nyt fra DCE på nettet igen med nyheder og seneste udgivelser.

Ny sekretariatsleder for KFT

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Chefkonsulent Anja Skjoldborg Hansen, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet, er udnævnt til ny sekretariatsleder for KFT – Koordineringsenhed for Forskning i Klimatilpasning. KFT blev i oktober 2011 indlejret i DCE.

CO2 fra vejtrafikken er steget 30 procent på tyve år

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Emissionen af drivhusgassen kuldioxid (CO2) fra den danske vejtrafik steg 30 procent i perioden 1990-2010 og udgjorde i 2010 over en fjerdedel af landets samlede kuldioxid-emission.

Nyt kursuskatalog og info om psykisk arbejdsmiljø/ New course catalog and information about psychological work environment

- Institut for Miljøvidenskab

Nye informationer på vores intranet; du kan nu se det nye kursuskatalog for efteråret 2012 og finde informationer om psykisk arbejdsmiljø og se tilbudet om psykologisk rådgivning.

Find flere nyheder