Aktuelt

Nyheder

Gennemsnitligt iltsvind i juli og august

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Iltsvindets udbredelse og styrke i juli-august 2012 var gennemsnitligt sammenlignet med tidligere år, om end enkelte områder oplevede et lidt tidligere og mere intenst iltsvind end normalt.

Partikelmålere udskiftes på luftmålestationer

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

I de kommende måneder udskiftes partikelmålerne på en række luftmålestationer i København, Aarhus, Odense og Aalborg og på Risø-halvøen ved Roskilde med nye apparater, der sikrer de nødvendige robuste målinger af partikelforureningen på såvel gade- som bybaggrundsplan.

Ny sekretariatsleder for KFT

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Chefkonsulent Anja Skjoldborg Hansen, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet, er udnævnt til ny sekretariatsleder for KFT – Koordineringsenhed for Forskning i Klimatilpasning. KFT blev i oktober 2011 indlejret i DCE.

CO2 fra vejtrafikken er steget 30 procent på tyve år

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Emissionen af drivhusgassen kuldioxid (CO2) fra den danske vejtrafik steg 30 procent i perioden 1990-2010 og udgjorde i 2010 over en fjerdedel af landets samlede kuldioxid-emission.

Odderen i fortsat fremgang i Danmark

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Odderen har gjort et enestående comeback i den danske natur. I 1980 blev den betragtet som det mest truede pattedyr i Danmark.

PEER udgiver aktivitetsrapport

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi er sammen med de to institutter Bioscience og Miljøvidenskab medlem af den europæiske sammenslutning af miljøforskningsinstitutioner PEER (Partnership for European Environmental Research).

PEER har offentliggjort sin aktivitetsrapport for 2011 på sin hjemmeside.

 

Nordisk overblik over lægemidler og produkter til personlig pleje i miljøet

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Danske data indgår sammen med data fra de øvrige nordiske lande i en ny rapport om forekomsten af lægemidler og stoffer fra personlige plejeprodukter i miljøet i Norden. DCE – Nationalt Center for miljø og Energi, Aarhus Universitet, er repræsenteret i The Nordic Screening Group, der har taget initiativ til sammenstillingen af data.

DCE offentliggør baggrundsnotater til havstrategi

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet, har for Naturstyrelsen udarbejdet en række faglige baggrundsnotater til Danmarks Havstrategi. Hovedparten af disse notater er nu offentliggjort på DCE’s hjemmeside, og de resterende offentliggøres snarest.

Ny direktør for DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Chefkonsulent Hanne Bach, DCE, er 1. august 2012 tiltrådt som direktør for DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet.

Find flere nyheder