Aktuelt

Nyheder

Bioscience-forsker i DR Kontant

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Seniorforsker Jakob Strand, Bioscience, medvirker i aften i DR Kontant kl. 21.05 om mikroplastik-partikler i vandmiljøet samt i plejeprodukter.

Månedens kunster i Roskilde er Nurith Lumer-Klabbers

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Kunstforeningen DMU Roskilde præsenterer månedens kunstner i maj 2013

DCE's Arbejdsprogram 2013

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Arbejdsprogram 2013 er nu tilgængeligt på DCE's hjemmeside.

Aarhus Universitet styrker kontakten til erhverv og myndigheder på fødevare- og miljøområdet

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Aarhus Universitet styrker nu yderligere kontakten til fødevare- og landbrugsområdet samt miljø- og energiområdet gennem etablering af rådgivningspaneler på områderne.

Roskilde: Pr. 1. juni 2013 tiltræder laborant Stephan Bernberg (STIB) som daglig arbejdsmiljøleder for ENVS og BIOS

- Medarbejdere

De lokale arbejdsmiljøudvalg (LAMU) i BIOS og ENVS glæder sig til samarbejdet med Stephan.

Slutrapport fra Natur- og Landbrugskommissionen

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Regeringens uafhængige Natur- og Landbrugskommission har efter et års arbejde offentliggjort sin endelige rapport med en række anbefalinger til løsning af landbrugets strukturelle, økonomiske og miljømæssige udfordringer.

Internationalt forskerhold kortlægger undervandsstøj i Østersøen

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Havet er fyldt med lyd. Bølger og brænding sørger for en allestedsnærværende baggrundsstøj og de mange sæler, hvaler, fisk og krebsdyr, der kommunikerer med lyd, bidrager til at skabe et komplekst akustisk miljø, som man også kunne kalde lydlandskabet.

Søg forskningsmidler hos DFF nu

- Miljø, klima og energi

Fristerne for ansøgning om midler til Det Frie Forskningsråds aktuelle opslag ligger fra slutningen af april og til starten af maj. Fristerne gælder for både ”Opslag E2012 og F2013”, ”Mobilex Mobilitetsstipendier” og ”Ph.d.-uddannelse uden for universiteterne ”.

Roskilde: Ændring af massageordning – tilskud fra AU bortfalder

- Medarbejdere

Aarhus Universitet har for nuværende ikke en politik om arbejdsgivebetalt massageordning endsige tilskud. Det betyder derfor, at massageordningen her i Roskilde i den nuværende form, med et AU tilskud på kr. 115,- og egenbetaling på kr. 110,- ophører med virkning fra den 15. april 2013.

 

Fysioterapeut Marianne Månsson, fra Osted Fysioterapi vil dog fortsat gerne komme i ”huset” og der er mulighed for at...

Omfattende lyddata fra marsvin i Østersøen

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

EU LIFE-projektet SAMBAH har i to år indsamlet lyde fra marsvin på 300 stationer i alle Østersølandenes havområder. På næsten alle stationer blev marsvin hørt. I Danmark er de 21 stationer fordelt i farvandet øst for Sjælland og Møn/Falster og omkring Bornholm.

Find flere nyheder