Aktuelt

Nyheder

Ny ansøgningsmulighed: ErhvervsPhD i den offentlige sektor

- Institut for Miljøvidenskab

Midlerne søges ved ansøgningsrunder, der annonceres forinden på www.erhvervsphd.dk

Referat af møde i Forskningsudvalget d. 3. juni 2014

- Institut for Miljøvidenskab

Referat af møde i Forskningsudvalget d. 3. juni

Nedenstående oversigt er resultatet af en brain-storm vedr. øget succesrate for ansøgninger med ideer, uddybning, fordele og ulemper. Det er en brain-storm og ikke det endelige resultat.
Se oversigten her

Referat af Myndighedsbetjeningsudvalg d. 23. juni 2014

HUSK at opdatere PURE senest ultimo august!!!

- Medarbejdere

Halvdelen af 2014 er nu gået, og derfor står Halvårsstatus for AP14 for døren.

Du kan nu søge støtte til tværgående netværk

- Institut for Miljøvidenskab

Forskere på AU kan nu søge midler til tværgående forskningsnetværk. Netværkene skal fungere som platforme for tværfaglige projekter, aktiviteter og ansøgninger om finansiering, og have potentiale til med tiden at udvikle sig til interdisciplinære forskningscentre.

Ansøgningsfristen for AU…

Find flere nyheder