Aktuelt

Nyheder

Krydstogtskibe forurener i de højere luftlag

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Når store krydstogtskibe lægger til havn, sker der en overskridelse af grænsen for forurening med spidsværdier af kvælstofdioxid.

Nye luft-beregninger uden benzin- og dieselbiler i 2030

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Regeringens klima- og luftudspil vil give omkring 1.000 ton mindre udledning af skadelige partikler til luften og dobbelt så stor reduktion i mængden af giftige kvælstofoxider.

Vilde dyr i Vendsyssel har lært nye trafikregler

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Rådyr, ræve og andet nordjysk vildt bruger i stigende omfang de faunapassager, som er bygget ved vejnettet.

Kontrol af det biologiske grundlag for jagttider

- Offentligheden / Pressen

To racer af sædgås - hvoraf den ene er fredet - ligner hinanden så meget, at jægerne har svært ved at kende forskel.

Find flere nyheder