Aktuelt

Nyheder

Anskudte bramgæs fundet i større antal

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Næsten hver syvende voksne bramgås har hagl i kroppen. Det viser røntgenundersøgelser af bramgæs fanget i Vestjylland, som er foretaget i regi af DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet.

Marsvin optælles i de indre danske farvande i juli

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

DCE er i disse dage i gang med en større optælling af marsvinebestanden i Kattegat, Bælthavet, Øresund og den vestlige Østersø.

Arktisk forskning og overvågning for en halv milliard kroner

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Det arktiske forsknings- og overvågningsprogram Greenland Ecosystem Monitoring (GEM), der koordineres af Aarhus Universitet, enten samarbejder med eller er formelt involveret i projekter og initiativer i Arktis for en halv milliard kroner frem til 2016. DCE offentliggør GEM's arbejdsprogram.

45 arktiske forsknings- og feltstationer i unikt katalog

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Et stejlt stigende behov for at forske i Arktis afspejler sig umiddelbart i et hurtigt voksende antal forsknings- og feltstationer på den nordlige halvkugle. DCE udgiver katalog over 45 forsknings- og feltstationer.

Fortsat reduktion af næringsstoffer til vandmiljøet nødvendig

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Natur- og Landbrugskommissionen har offentliggjort et notat fra sin Kvælstofarbejdsgruppe, hvor blandt andre chefkonsulent Poul Nordemann Jensen og professor Jacob Carstensen, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet, har deltaget.

DCE-millioner til forskning i sunde byer og ressourceeffektivitet

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet, finansierer i 2012-13 ni forskningsprojekter og ét konference- og formidlingsprojekt ved universitetet med ti millioner kroner.

Genoprettet rev trækker marsvin til natmad

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Knap 45.000 kvadratmeter genoprettet, huleagtigt stenrev på Læsø Trindel er hurtigt blevet et foretrukket spisested for marsvin.

Find flere nyheder