Aktuelt

Nyheder

Iltsvind stort set blæst væk for i år

- imported:auinstallation10.cs.au.dk:13:Nyheder

Iltsvindet er stort set ophørt i de danske farvande. Det fremgår af årets sidste iltsvindsrapport - for november - fra Danmarks Miljøundersøgelser (DMU), Aarhus Universitet. Der er dog stadig sporadiske pletter af iltsvind i Knebel Vig, Mariager Fjord, Flensborg Fjord, Sejerø Bugt, nord for…

”Den Sorte Engel” på ny miljøundersøgt

- imported:auinstallation10.cs.au.dk:13:Nyheder

Deponering af tungmetalholdigt klippeaffald, såkaldt gråbjerg, ved lukningen af bly-zink-minen ”Den Sorte Engel” i Maarmorilik i Uummannaq kommune i det nordvestlige Grønland i 1990 har i et vist omfang forurenet områder nær minen. Det viser ny rapport fra Danmarks Miljøundersøgelser (DMU), Aarhus…

Tre nye danske markforsøg i 2009 med genmodificerede planter

- imported:auinstallation10.cs.au.dk:13:Nyheder

I Danmark var der i 2009 tre nye markforsøg med glyfosat-tolerant NK603-majs samt fire fortsatte forsøgsudsætninger. Desuden var der to fortsatte forsøg med glyfosat-tolerant GA21-majs. Det fremgår af ny rapport fra Danmarks Miljøundersøgelser (DMU), Aarhus Universitet.

Rapporten ”Økologisk…

Michael Goodsite gæsteprofessor på Thunderbird School of Global Management

- imported:auinstallation10.cs.au.dk:13:Nyheder

Professor Michael Goodsite er blevet udnænt til "Visiting Professor of Global Processes and Senior Research Fellow in Climate Strategy" ved Thunderbird School of Global Management, som har verdens højst rangerede MBA uddannelse inden for international handel.

DMU sætter tal på ændringerne i arealerne med beskyttet natur

- imported:auinstallation10.cs.au.dk:13:Nyheder

Noget af den beskyttede natur er forsvundet, mens andet er kommet til. Samlet giver det en afvigelse på 15-21 % i forhold til det registrerede areal med beskyttet natur. Det viser en stikprøveundersøgelse fra Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) ved Aarhus Universitet af de områder som er beskyttet af…

Kviksølv i Danmarks vandmiljø

- imported:auinstallation10.cs.au.dk:13:Nyheder

Kviksølv forekommer i så stort omfang i det danske vandmiljø, at det udgør en risiko for dyrelivet i en række søer og kystnære områder. Her overskrider indholdet af kviksølv i både muslinger og fisk EU’s miljøkvalitetskrav. Det viser en undersøgelse udført af Danmarks Miljøundersøgelser (DMU),…

Michael Goodsite Visiting Professor at Thunderbird School of Global Management

- imported:auinstallation10.cs.au.dk:15:News

Professor Michael Goodsite has been appointed “Visiting Professor of Global Processes and Senior Research Fellow in Climate Strategy” at Thunderbird School of Global Management, which has the world’s highest ranking MBA education within international business.

Nyt kandidatkursus i Miljøsociologi

- imported:auinstallation10.cs.au.dk:13:Nyheder

Institut for Statskundskab og Danmarks Miljøundersøgelser ved Aarhus Universitet udbyder et nyt kandidatkursus i miljøsociologi. Kurset er samfundsvidenskabeligt og henvender sig til studerende fra universitetsuddannelser i hele landet.

Find flere nyheder