Aktuelt

Nyheder

Landmænd kan imødegå ødelæggelser ved skybrud – og tjene på det

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Aktiv vandforvaltning som et element i lokal klimatilpasning til skybrudsoversvømmelser kan blive et nyt forretningsområde for landmænd.

Flemming Ejlersen udstiller på Kalø

- Medarbejdernyhed

Kunstforeningen på Kalø slutter sæsonen 2014 af med en udstilling af kunstneren Flemming Ejlersen.

Flemming Ejlersen er uddannet skovfoged og har i sine unge dage arbejdet i troperne - en periode der har sat sine spor i hans senere arbejdsliv, hvor Flemming har arbejdet med bevarelse af naturen bl.a. med oprettelser af vildtreservater og naturgenopretning. Flemming har i øvrigt arbejdet adskillige år både på Kalø og Molslaboratoriet.

 

Nyt fra DCE om fornyet iltsvind

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Og så er årets vildtudbyttestatistik på gaden.

Algeopblomstringer og fornyet iltsvind i september

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

En køligere og mere blæsende august forbedrede forholdene i de iltsvindsramte danske farvande, men de sommerlige forhold i første halvdel af september kombineret med et forøget iltforbrug ved nedbrydningen af nye algeopblomstringer førte til udbredt og intenst iltsvind i en del i forvejen iltsvinds-sårbare områder.

Forsker! Er du klædt på til erhvervssamarbejde?

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Det tidligere DJF udgav i 2011 44 sider nyttige oplysninger og råd til forskere i forbindelse med erhvervssamarbejde. Se bort fra kontaktdata og måske forældede oplysninger og kontakt gerne DCE Centerenhed.

AU KOM ST i Roskilde 30. september: Janne Hansen

- Medarbejdere

AU KOM ST er til stede i Roskilde én gang ugentligt (tirsdage) med kontor i A2.39 for at supportere BIOS, ENVS og DCE. Tirsdag den 30. september har ENVS-kommunikationspartner Janne Hansen træffetid 9-14.

Jægere skød markant færre ræve

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

I jagtsæsonen 2013/14 blev der i alt nedlagt 2,259 mio. stykker vildt. Det er en tilbagegang på fem procent i forhold til den foregående sæson, svarende til ca. 110.000 stykker vildt.

AU KOM ST i Roskilde 23. september: Christina Troelsen

- Medarbejdere

AU KOM ST er til stede i Roskilde én gang ugentligt (tirsdage) med kontor i A2.39 for at supportere BIOS, ENVS og DCE. Tirsdag den 23. september har kommunikationspartner Christina Troelsen træffetid 10-15.

Modtager efterlyses

- Medarbejdere

AU har via hovedpostkassen modtaget nedenstående besked. Der er dog ingen modtager på. Hvis du mangler et brev fra NaturErhvervstyrelsen så se her.

Videnskab.dk søger kandidater til Årets Danske Forskningsresultat

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Prisdysten afgøres ved en afstemning blandt Videnskab.dk's læsere.

Find flere nyheder