Aktuelt

Nyheder

Landmænd kan imødegå ødelæggelser ved skybrud – og tjene på det

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Aktiv vandforvaltning som et element i lokal klimatilpasning til skybrudsoversvømmelser kan blive et nyt forretningsområde for landmænd.

Sæbestoffer er ikke skadelige for miljøet

- Institut for Miljøvidenskab

Vi kan børste tænder og vaske os selv og vores tøj med god samvittighed; de mest gængse sæber, shampooer og vaskemidler udgør nemlig minimal risiko for miljøet. Det er konklusionen af en omfattende opgørelse, som spænder over mere end 250 videnskabelige undersøgelser fra flere årtier.

Referat af møde i Forskningsudvalget d. 25. august 2014 med prodekanerne

- Institut for Miljøvidenskab

Referat af møde i Forskningsudvalget d. 25. august 2014 med prodekan for forskning Mogens Nielsen og prodekan for videnudveksling Kurt Nielsen

3 nye vigtige administrative procedurer

- Medarbejdere

Oprettelse/velkomst af nye medarbejdere, Oprettelse/velkomst af nye studerende, Forplejning fra kantinen.

Dekanen har modtaget invitation fra VILLUM FONDEN vedr. VELUX Visiting Professor-programmet 2015-16

- Medarbejdere

Programmet omhandler gæsteophold af 2-6 måneders varighed for førende udenlandske gæsteprofessorer på højt internationalt niveau.

Flemming Ejlersen udstiller på Kalø

- Medarbejdernyhed

Kunstforeningen på Kalø slutter sæsonen 2014 af med en udstilling af kunstneren Flemming Ejlersen.

Flemming Ejlersen er uddannet skovfoged og har i sine unge dage arbejdet i troperne - en periode der har sat sine spor i hans senere arbejdsliv, hvor Flemming har arbejdet med bevarelse af naturen…

Nyt fra DCE om fornyet iltsvind

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Og så er årets vildtudbyttestatistik på gaden.

Algeopblomstringer og fornyet iltsvind i september

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

En køligere og mere blæsende august forbedrede forholdene i de iltsvindsramte danske farvande, men de sommerlige forhold i første halvdel af september kombineret med et forøget iltforbrug ved nedbrydningen af nye algeopblomstringer førte til udbredt og intenst iltsvind i en del i forvejen…

Forsker! Er du klædt på til erhvervssamarbejde?

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Det tidligere DJF udgav i 2011 44 sider nyttige oplysninger og råd til forskere i forbindelse med erhvervssamarbejde. Se bort fra kontaktdata og måske forældede oplysninger og kontakt gerne DCE Centerenhed.

Forsker! Er du klædt på til erhvervssamarbejde?

- Medarbejdere

Det tidligere DJF udgav i 2011 44 sider nyttige oplysninger og råd til forskere i forbindelse med erhvervssamarbejde. Se bort fra kontaktdata og måske forældede oplysninger og kontakt gerne DCE Centerenhed.

Find flere nyheder