Aktuelt

Nyheder

Roskilde: Forchhammer udstiller fotokunst i juli og august

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

"Zackenberg - on the edge of winter" er titlen på Mads C. Forchhammers kommende bog med sort-hvide fotos fra forskningsstationen og den omgivende natur. Kunstforeningen udstiller en del af Mads' fotos i de kommende måneder.

Du kan få fra 8 til 14% rabat hos DanTaxa.

- Medarbejdere

You can get from 8 to 14% discount on transport by taxi.

Roskilde: Ny åbningstid hos IT-helpdesk - Prøveordning.

- Medarbejdere

Vi har truffet beslutning om at udvide åbningstiden i vores lokale IT-helpdesk her i Roskilde, og vores åbningstid er nu kl. 08.00 -16.00 mandag-torsdag, og kl. 08.00-15.00 fredag. Der er således nu på hverdage åbent fra kl. 08.00 for personlige on-site-henvendelser ...

DCE-kontrakt-alarm!

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Har du brug for en DCE-underskrift på din kontrakt? Så vær opmærksom på, at du IKKE kan få en underskrift i perioden fra onsdag den 3. juli og frem til mandag 15. juli.

Nyt fra DCE om luftforurening i København

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

To nye rapporter opgør kilderne til luftforureningen og deres bidrag og sundhedseffekter og relaterede omkostninger af luftforureningen.

Lokal luftforurening i København og på Frederiksberg mindre del af den samlede belastning

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Brændefyring og vejtrafik er de væsentligste lokale luftforureningskilder til for tidlige dødsfald og øget sygelighed i Københavns Kommune og i Frederiksberg Kommune. Men den lokalt frembragte luftforurening i de to kommuner står alene for en mindre del af den samlede luftforureningsbelastning i København og på Frederiksberg, viser beregninger fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet.

Kilderne og deres bidrag til sundhedsskadelig luftforurening gjort op for København

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Hovedparten af sundhedsskadelige partikler i luften i Københavns og Frederiksberg kommuner kommer udefra, mens sundhedsskadelig kvælstofdioxid i større omfang stammer fra kilder lokalt i de to kommuner, især fra vejtrafikken.

Nyt fra DCE om mandtal på europæiske skarver

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Opvarmningen får vandfugle til at korte vinterrejsen, og så er det faglige grundlag for jagttidsrevision 2014 på plads.

Europæisk mandtal på ynglende skarver

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Foreløbig har 23 europæiske lande bidraget med detaljerede beskrivelser af status for deres ynglende skarv-bestande til den første afrapportering fra projektet ’Cormorant counts in the Western Palearctic’. Resultaterne offentliggøres nu i rapportform i regi af DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet.

Særfredning af skovsædgås anbefales udvidet

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Gennemgang af 42 pattedyr- og fuglearter med jagttid viser, at der blot for skovsædgås, én af to racer af arten sædgås, kan være behov for at ændre jagttiden og udvide den eksisterende særfredning.

Find flere nyheder