Aktuelt

Nyheder

PEER Nyhedsbrev (juni 2011)

- imported:auinstallation10.cs.au.dk:13:Nyheder

PEER har udsendt nyt nyhedsbrev (juni 2011). Nyhedsbrevet kan ses ??her??. Interesserede opfordres hermed til at abonnere på nyhedsbreve fra PEER.

 

Etablering af vådområder til fosforfjernelse

- imported:auinstallation10.cs.au.dk:13:Nyheder

Mange af de danske søer lever ikke op til Vandrammedirektivets krav om mindst en ”god” økologisk tilstand inden 2015. Der er derfor brug for at reducere fosfortilførslen til en række søer, som det er beskrevet i vandplanerne.

Marsvin trives inde i nederlandsk havvindmøllepark

- imported:auinstallation10.cs.au.dk:13:Nyheder

Marsvin i den sydlige del af Nordsøen ud for provinsen Nordholland i Nederlandene ser ud til at sætte stor pris på havvindmølleparken Egmond aan Zee. Overvågning med lytteudstyr har afsløret flere marsvin inde i den knap 27 kvadratkilometer store park end i nærliggende havområder udenfor parken.

Store udsving i omkostningerne for kvælstofreduktion gennem etablering af vådområder

- imported:auinstallation10.cs.au.dk:13:Nyheder

Omkostningerne ved at hindre 1 kilogram kvælstof i at nå vandmiljøet gennem at etablere vådområder og områder med vedvarende græs spænder fra 1 til 45 kroner i 56 projekter, som de tidligere amter har gennemført.

Air pollution 2010: Exceedances for NO2, but not for particles

- imported:auinstallation10.cs.au.dk:15:News

In 2010 the annual limit value for NO2 was exceeded at one street in Copenhagen, and model calculations point to a number of other exceedances. For particles no exceedances was observed in 2010.

Luftforurening 2010: Overskridelser for NO2, men ikke for partikler

- imported:auinstallation10.cs.au.dk:13:Nyheder

I 2010 blev grænseværdien for NO2 overskredet på H.C. Andersens Boulevard i København, og modelberegnnger peger på en række yderligere overskridelser. For partikler var der ingen overskridelser af grænseværdierne i 2010.

Miljøzoner foregriber stigende EU-krav til køretøjer

- imported:auinstallation10.cs.au.dk:13:Nyheder

Miljøzonerne i København, Frederiksberg, Aarhus, Odense og Aalborg begrænser i et vist omfang lastbilers og bussers forurening af luften med sundhedsskadelige partikler og kvælstofilter. Miljøzonernes effekt vil imidlertid i 2020 stort set være udlignet af fortsat skærpede EU-krav til bilparken.

Værktøj til prioriteret indsats for beskyttet natur

- imported:auinstallation10.cs.au.dk:13:Nyheder

Ny rapport fra Danmarks Miljøundersøgelser (DMU), Aarhus Universitet, beskriver et konkret værktøj til hjælp for kommunernes og statens planlægning af naturforvaltningsindsatsen i habitatområderne.

Galathea-data afslører Nordatlanten som kviksølvkilde

- imported:auinstallation10.cs.au.dk:13:Nyheder

Nordatlanten rummer en historisk arv af kviksølv fra menneskelige aktiviteter. Dette kviksølv frigøres til atmosfæren - og genintroduceres dermed i det globale kviksølvkredsløb - når stærke vestenvinde forårsager opblanding af vandmasserne i vinterhalvåret.

Find flere nyheder