Aktuelt

Nyheder

Partikelforurening fra bytrafik holdt sig inden for grænsen i 2011

- Miljø, klima og energi

Partikler fra havsalt og vintersaltning af vejene bidrog i 2011 til, at den samlede luftforurening med grove partikler på H.C. Andersens Boulevard og på Jagtvej i København i et større antal dage overskred EU’s grænseværdi for den daglige middelværdi for luftens indhold af partikler mindre end 10…

Partikelforurening fra bytrafik holdt sig inden for grænsen i 2011

- Offentligheden / Pressen

Partikler fra havsalt og vintersaltning af vejene bidrog i 2011 til, at den samlede luftforurening med grove partikler på H.C. Andersens Boulevard og på Jagtvej i København i et større antal dage overskred EU’s grænseværdi for den daglige middelværdi for luftens indhold af partikler mindre end 10…

Ekstern revision af projektregnskaber

- Miljø, klima og energi

I forbindelse med de forestående ansøgningsrunder under Miljøministeriet har der været rejst spørgsmål om, hvorvidt der skal budgetteres med ekstern revision af projektregnskabet.

Bedre iltforhold i sydøstjyske fjorde og Det Sydfynske Øhav

- Miljø, klima og energi

Iltforholdene i de sydøstjyske fjorde og i Det Sydfynske Øhav blev markant bedre i løbet af oktober.

Ny medarbejder/New Employee

- Institut for Miljøvidenskab

Nina Holm-Jensen er den 25. oktober startet som studentermedhjælper.

Ny medarbejder/New Employee

- Institut for Miljøvidenskab

Agui Celestin Gnahore er i dag startet som laborant-vikar i MITO

Når du venter gæster til AU Roskilde.

- Medarbejdere

Når du venter gæster til AU Roskilde, skal du huske at give portvagten og receptionen besked.

risoe.portvagt@risoe.dtu.dk og dmuromst@dmu.dk.

Nyt fra DCE om ynglende engfugle på Tipperne

- Medarbejdere

Rigeligt med nedbør i forårs- og sommermånederne i 2012 gav våde enge i fuglereservatet Tipperne i Ringkøbing Fjord og skabte dermed et godt grundlag for ynglende engfuglearter.

Dagsorden og bilag til LSU-mødet den 29. oktober 2012/Agenda and annex for next LSU-meeting at 29 October

- Institut for Miljøvidenskab

Dagsorden og bilag til næste LSU-møde kan nu læses

Regn i ynglesæsonen gavnede Tippernes engfugle

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Rigeligt med nedbør i forårs- og sommermånederne i 2012 gav våde enge i fuglereservatet Tipperne i Ringkøbing Fjord og skabte dermed et godt grundlag for ynglende engfuglearter som brushane, der fik adskillige flyvefærdige unger.

Find flere nyheder