Aktuelt

Nyheder

Deadlines financial year 2019

- Institut for Miljøvidenskab

Deadlines for årsafslutning 2019

Regn, svag vind og høje temperaturer giver fortsat iltsvind i Lillebælt

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

I forhold til årstiden var der usædvanlig meget iltsvind i det sene efterår. Især det sydlige Lillebælt og de ydre dele af Aabenraa og Flensborg Fjord samt den vestlige del af Ærøbassinet i Det Sydfynske Øhav var i november påvirket af udbredt og intenst iltsvind.

New projects since October 2019

- Institut for Miljøvidenskab

Nye projekter fra oktober 2019 til november 2019.

Welcome to Branwen Messamah

- Institut for Miljøvidenskab

Studentermedhjælper for John Jacobsen fra d. 15. oktober 2019.

Udviklingen i den danske kronvildtbestand

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Effekter af regionale jagtregler af krondyr: Kortere jagttid og sprossefredninger ser ud til at forbedre hjortenes overlevelse.

Menneskets påvirkning af vilde dyr i Danmark

- Institut for Ecoscience

Den 7. nationale temadag om forskning og forvaltning af fugle og pattedyr

Agenda: Meeting in Liaison Committee (in Danish)

- Institut for Miljøvidenskab

Dagsorden: LSU møde d. 19. november 2019.

Find flere nyheder