Aktuelt

Nyheder

Regn, svag vind og høje temperaturer giver fortsat iltsvind i Lillebælt

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

I forhold til årstiden var der usædvanlig meget iltsvind i det sene efterår. Især det sydlige Lillebælt og de ydre dele af Aabenraa og Flensborg Fjord samt den vestlige del af Ærøbassinet i Det Sydfynske Øhav var i november påvirket af udbredt og intenst iltsvind.

Udviklingen i den danske kronvildtbestand

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Effekter af regionale jagtregler af krondyr: Kortere jagttid og sprossefredninger ser ud til at forbedre hjortenes overlevelse.

Menneskets påvirkning af vilde dyr i Danmark

- Institut for Ecoscience

Den 7. nationale temadag om forskning og forvaltning af fugle og pattedyr

Udviklingen i de danske fuglebestande

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Danmark har afleveret nye data om landets fuglebestande til EU. Disse data er i et nyt notat indregnet i et overordnet billede af udviklingen i de danske fuglebestande.

Foreløbige NOVANA-resultater præsenteres

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Udkast til NOVANA-rapporterne for 2018 bliver fredag den 8. november fremlagt for en række interessenter, og de foreløbige rapporter bliver oversendt til Miljøstyrelsen. Nu venter en kommenteringsperiode før de endelige rapporter bliver offentliggjort i begyndelsen af december.

Fortsat kraftigt iltsvind i det sydlige Lillebælt

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Relativt høje temperaturer i bundvandet og stillestående vand den seneste måned er hovedårsagen til, at årets iltsvind er længere tid om at fortage sig end ventet. Det viser året tredje iltsvindsrapport.

Find flere nyheder