Aktuelt

Nyheder

Ændring i login til eduroam - AU’s trådløse net. Gælder Århus, Silkeborg, Kalø og Roskilde

- Medarbejdere

Change in the logon to Eduroam - AU´s wireless network

Apply Århus, Silkeborg, Kalø og Roskilde.

Sammenfatning af møde med DCE’s rådgivningspanel d. 6. juni 2016

- Medarbejdere

- hvor bl.a. emnet "Myndighedsbetjening og offentligheden" var på dagsordenen.

Grødeskæring kan ikke alene forhindre våde marker

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

En ny faglig udredning om brugen af grødeskæring i vandløb viser, at effekten af grødeskæring på afvanding af marker kan være kortsigtet.

Jægere nedlægger færre rådyr, men flere kaniner

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

I dag offentliggøres den seneste statistik for vildtudbyttet i Danmark for jagtsæsonerne 2014/15 og 2015/16.

Find flere nyheder