Aktuelt

Nyheder

Korrektion af det nationale kvælstofretentionskort

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Ændring i dele af den nationale kvælstofmodel har resulteret i et korrigeret nationalt kvælstofretentionskort.

New projects since November

- Institut for Miljøvidenskab

Nye projekter fra 20. november til 17. december.

Spøgelsesulve går i fotofælden

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Nye fotos af ulve viser, at det er muligt at bruge fotofælder som et led i den systematiske overvågning af forekomst af ulv, som et supplement til f.eks. DNA-prøver.

Handleplan for Fysisk APV

- Institut for Miljøvidenskab

Arbejdsmiljøgrupperne er færdige med det opfølgende arbejde på den fysiske APV.

Luftkvaliteten langs statslige motor- og landeveje kortlagt

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

DCE har for Vejdirektoratet kortlagt luftkvaliteten for kvælstofdioxid og partikler langs de statslige motor- og landeveje i hele Danmark. Det er sket med modellen OML-Highway, som er udviklet af DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet.

Ny indkøbspolitik på AU

- Institut for Miljøvidenskab

Den nye politik er kortere og mere præcis.

Fra A-post til B-post pga. prisstigninger

- Medarbejdere

AU is switching from priority post (A) to economy post(B) due to price increases

Fra A-post til B-post pga. prisstigninger

- Medarbejdere

AU is switching from priority post (A) to economy post(B) due to price increases

New Strategy and Merry Christmas

- Institut for Miljøvidenskab

Ny strategi og Glædelig Jul.

Ny version af Strategi for ENVS 2016-2020

- Institut for Miljøvidenskab

A new version of the Strategy for ENVS for 2016-2020 has been sent to the Dean.

Find flere nyheder