Aktuelt

Nyheder

Korrektion af det nationale kvælstofretentionskort

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Ændring i dele af den nationale kvælstofmodel har resulteret i et korrigeret nationalt kvælstofretentionskort.

Spøgelsesulve går i fotofælden

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Nye fotos af ulve viser, at det er muligt at bruge fotofælder som et led i den systematiske overvågning af forekomst af ulv, som et supplement til f.eks. DNA-prøver.

Luftkvaliteten langs statslige motor- og landeveje kortlagt

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

DCE har for Vejdirektoratet kortlagt luftkvaliteten for kvælstofdioxid og partikler langs de statslige motor- og landeveje i hele Danmark. Det er sket med modellen OML-Highway, som er udviklet af DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet.

Fra A-post til B-post pga. prisstigninger

- Medarbejdere

AU is switching from priority post (A) to economy post(B) due to price increases

Julelukningen i AU-Roskilde

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Christmas holiday closing at AU-Roskilde

IT-support i Roskilde 14. og 15. december 2015

- Medarbejdere

IT-support in Roskilde 14th and 15th of December 2015

Aarhus Universitets miljøforskning er i verdenseliten

- Miljø, klima og energi

Miljøforskningen ved Aarhus Universitet er den bedste i Danmark og rangerer som nummer 27 i verden på U.S. News Best Global Universities-ranglisten.

Bedre vilkår for ålegræs og tang i danske farvande i 2014

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Der er nu flere tegn på, at reduktionen i næringsstofudledningen fra Danmark nu også har den forventede positive effekt på planter og dyr i fjorde og kystnære områder.

Få inspiration og ny viden på korte efteruddannelseskurser i biologi

- Kursus

Mangler du viden om nyeste forskning og konkrete værktøjer i dit arbejde? Forskere ved Aarhus Universitet tilbyder forskningsbaseret efterdannelse inden for en række relevante emner, der dækker natur og miljø.

Find flere nyheder