Aktuelt

Nyheder

Profile: Professor Carsten Ambelas Skjøth “comes home” to Risø

- Institut for Miljøvidenskab

Carsten Ambelas Skjøth’s scientific curiosity has led him to travel in search of answers. He began working with air quality monitoring and modelling as a student assistant at the National Environmental Research Institute (which later became the Department of Environmental Science as part of Aarhus University), while studying for his Bachelor degree in physics. This set him on an academic path that would ultimately bring him back to the laboratories of Risø, almost 10 years after leaving Denmark.

Møder i arbejdsmiljøorganisationen

- Institut for Ecoscience

Der afholdes møder i arbejdsmiljøorganisationen, og referater findes på arbejdsmiljøsiden, efterhånden som de godkendes.

  • Foreløbig er referater fra hhv. Campus den 12. september og Roskilde den 13. september godkendt.
  • LAMU afholdes 22. september, og referat derfra kommer nogle dage efter dette.

IPol-ERA-projektet ledet af SESS er officielt skudt i gang

- Institut for Ecoscience

IPol-ERA: Udvikling af køreplan for at fremme miljøvurderingen af kemiske pesticider til insektbestøvere

Forsvar af doktorafhandling for Niels Kanstrup den 10. oktober

- Institut for Ecoscience

The transition to non-lead ammunition: an essential and feasible

prerequisite for sustainable hunting in modern society.

Welcome to Beatriz Gill Olivas

- Institut for Miljøvidenskab

Postdoc at EMBI for a year from August 2022.

Besøg Institut for Biologi i efterårsferien

- Institut for Biologi

Tag familien med bag murene på Institut for Biologi og oplev, hvordan vi bruger mikroskoper, DNA og andre moderne metoder og redskaber til at forstå den rolle, det usynlige liv spiller på jordkloden

Miljøovervågning i realtid

- Institut for Biologi

Et nyt projekt vil digitalisere miljømålinger af kemikalier og næringsstoffer i realtid. Det gør det muligt at begrænse miljøkatastrofer, eksempelvis ved udslip af pesticider fra en fabrik.

Find flere nyheder