Aktuelt

Nyheder

DCE offentliggør ”Grønt indblik”, Årsberetning 2021

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Årsberetningen fortæller om den brede vifte af forskningsbaseret rådgivning, overvågning og forskning inden for miljø og natur fra Aarhus Universitet.

Nyt fra institutledelsesmøderne:- 22. juni

- Institut for Ecoscience

Så er der nyt fra institutledelsen!
Du kan se de nyeste dagsordener og referater her: Møder i 2022 (au.dk)

Møder i arbejdsmiljøorganisationen 2. kvartal

- Institut for Ecoscience

Mødereferater offentliggøres efterhånden som de er godkendt.

Sommersolen giver flere luftforurenende partikler

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Udledningen af luftforurenende partikler er faldet betragteligt gennem de se seneste årtier. Forskernes analyse af den tidslige variation af partikelforurening i de danske storbyer viser at kemiske reaktioner i luften bidrager til højere antal partikler, når der er meget sollys.

Ny rapport om næringsstoffer i år 1900

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Et omfattende arbejde med at undersøge belastningen af næringsstoffer – kvælstof og fosfor – i Danmark i år 1900 dækker både landbrug, klima, hydrologi og punktkilder.

Isbjørne i Sydøstgrønland udgør en selvstændig bestand, der er adskilt fra isbjørne i resten af Østgrønland

- Institut for Ecoscience

Det viser et nyt studie, der netop er offentliggjort i det højt ansete tidsskrift ”Science”. Professorerne Rune Dietz og Christian Sonne fra Arktisk forskningscenter, Aarhus Universitet har deltaget i studiet.

Find flere nyheder