Aktuelt

Nyheder

Ny medarbejder - Dennis Grantland

- Institut for Ecoscience

Dennis startede den 15. februar som Videnskabelig assistent i Terrestrisk Økologi.

Welcome to Emil Egede Frøkjær

- Institut for Miljøvidenskab

New PhD student in MITO from 1 January 2024

Bundtrawling har store negative effekter på havbundens biodiversitet – også i områder, der ikke bliver bundtrawlet

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Op mod halvdelen af bundfaunaen dør ved den nuværende trawlintensitet i store områder af Kattegat. Biodiversiteten påvirkes desuden af bundtrawling, der foregår et andet sted.

Find flere nyheder