Aktuelt

Nyheder

Naturen i Danmark har det ikke ret godt

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Ny rapport om naturens tilstand viser gennem analyser af en række indikatorer tilstanden for de danske naturtyper.

Kæmpevirus fundet på indlandsisen

- Institut for Miljøvidenskab

Viraene er sandsynligvis med til at regulere, hvor mange alger, der vokser på isen. Hvis vi kan lære at kontrollere viraene, kan vi måske forhindre isen i at smelte så hurtigt.

Welcome to Lu Zhang

- Institut for Miljøvidenskab

New Postdoc in ATMI from 15 April 2024.

Påvirker kvælstof de danske søer negativt?

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

De danske søer lever ikke op til EU’s miljøkrav for sundt vandmiljø. Højt indhold af kvælstof kan være med til at forhindre udviklingen i retning af et sundt vandmiljø.

Ny medarbejder - Kristian Tommerup Vad

- Institut for Ecoscience

Kristian startede den 1. juni som Specialkonsulent i gruppen Arktisk miljø i Roskilde, med reference til Tom Christensen.

Ny medarbejder - Georgina Brennan

- Institut for Ecoscience

Georgina startede 1, juni 2024 som Tenure Track forsker i Torben Lauridsens gruppe: Ferskvandsøkologi. Gerogina får base i Roskilde.

Luftforurening koster hundredvis af liv i hovedstaden

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Over 400 for tidlige dødsfald og over en kvart million sygedage er en del af prisen for luftforureningen i Københavns Kommune, viser ny rapport.

Ny medarbejder - Albert Rosenkrantz Conradsen

- Institut for Ecoscience

Den 18. juni, starter Albert som videnskabelig assistent i Århus, med reference til Hans Thodsen i "Oplandsanalyse og miljøforvaltning".

Find flere nyheder