Aktuelt

Nyheder

Opfølgning på problemanalysen og politik for VIP-tid, orientering om frigørelsen af "samfund" og regnskab 2014

- Nyt fra Niels

Decisions in relation to the "problem analysis" and policy on VIP-time, info regarding the contracting out of environmental social science and the financial status 2014.

DØRS-oplæg om vandrammedirektivet og kvælstofregulering

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

De økonomiske vismænd tager også fat på grundvand/drikkevand og pesticider og økonomisk vækst og miljøet. ENVS/DCE har i et samarbejde bidraget med ny analyse af N-reduktionsomkostninger ved Limfjorden.

Nyt fra DCE om klart vand i Kattegat i 2013

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

NOVANA 2013-rapporterne er offentliggjort.

Nyt fra DCE om klart vand i Kattegat i 2013

- Medarbejdere

NOVANA 2013-rapporterne er offentliggjort.

Vandet i Kattegat var i 2013 det klareste i 24 år

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Målt på sigtdybde var vandet i Kattegat og i andre åbne, indre danske farvande i 2013 det klareste siden 1989.

Kviksølv ophobes i fisk i danske vandløb og søer

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Undersøgelser af fisk i vandløb og søer har vist, at størstedelen af fiskene har et kviksølvindhold højere end EU’s miljøkvalitetskrav for kviksølv i fisk.

Personale nyt/staff news: Ansat i EMBI: Tanja Begovic

- Institut for Miljøvidenskab

Den ledige laborantstilling i EMBI er nu blevet besat.

 

Vinens usynlige venner og fjender under lup

- Institut for Miljøvidenskab

Et internationalt samarbejde mellem forskere fra en bred vifte af universiteter, forskningsinstitutioner, vingårde og private firmaer i Danmark og udlandet vil beskrive det samfund af mikroorganismer, der er kernen af vinproduktionen. En bedre forståelse af vinens mikrosamfund vil kunne få stor…

Dagsorden til Ledelsesmøde

- Institut for Miljøvidenskab

Afholdes den 3. marts 2015.

Find flere nyheder