Aktuelt

Nyheder

DØRS-oplæg om vandrammedirektivet og kvælstofregulering

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

De økonomiske vismænd tager også fat på grundvand/drikkevand og pesticider og økonomisk vækst og miljøet. ENVS/DCE har i et samarbejde bidraget med ny analyse af N-reduktionsomkostninger ved Limfjorden.

Nyt fra DCE om klart vand i Kattegat i 2013

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

NOVANA 2013-rapporterne er offentliggjort.

Vandet i Kattegat var i 2013 det klareste i 24 år

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Målt på sigtdybde var vandet i Kattegat og i andre åbne, indre danske farvande i 2013 det klareste siden 1989.

Kviksølv ophobes i fisk i danske vandløb og søer

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Undersøgelser af fisk i vandløb og søer har vist, at størstedelen af fiskene har et kviksølvindhold højere end EU’s miljøkvalitetskrav for kviksølv i fisk.

Irstea is funding PhD contracts

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Open for applications from 16 February to 13 May 2015

Contract start date: Fall of 2015

 

Pia Frederiksen, ENVS, medlem af Klimarådet

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

En af rådets vigtigste opgaver bliver at komme med anbefalinger til regeringen om, hvordan man mest effektivt sikrer omstillingen til et samfund med meget lave udledninger af drivhusgasser.

Beregning for 2020: Færre dør for tidligt af luftforurening

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Skærpede EU-regler og yderligere nationale indsatser mod luftforurening vil frem mod 2020 reducere antallet af for tidligt døde i Danmark til 2.200 som følge af forureningen.

Månedens kunstner i Roskilde: Jens Brammer

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Farverige, finurlige værker fra Hundested.

Ny adresse - Naturstyrelsen Odense/Fyn

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Naturstyrelsen Odense sammenlægges medio februar med Naturstyrelsens enhed i Sollerup.

Roskilde: Bemanding i Receptionen – hoveddøren kan være låst i dagtimerne

- Medarbejdere

I forbindelse med Budget 2014, er der blevet mindre bemanding i receptionen. Det betyder, at ...

Find flere nyheder