Aktuelt

Nyheder

Opfølgning på problemanalysen og politik for VIP-tid, orientering om frigørelsen af "samfund" og regnskab 2014

- Nyt fra Niels

Decisions in relation to the "problem analysis" and policy on VIP-time, info regarding the contracting out of environmental social science and the financial status 2014.

DØRS-oplæg om vandrammedirektivet og kvælstofregulering

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

De økonomiske vismænd tager også fat på grundvand/drikkevand og pesticider og økonomisk vækst og miljøet. ENVS/DCE har i et samarbejde bidraget med ny analyse af N-reduktionsomkostninger ved Limfjorden.

Nyt fra DCE om klart vand i Kattegat i 2013

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

NOVANA 2013-rapporterne er offentliggjort.

Nyt fra DCE om klart vand i Kattegat i 2013

- Medarbejdere

NOVANA 2013-rapporterne er offentliggjort.

Vandet i Kattegat var i 2013 det klareste i 24 år

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Målt på sigtdybde var vandet i Kattegat og i andre åbne, indre danske farvande i 2013 det klareste siden 1989.

Kviksølv ophobes i fisk i danske vandløb og søer

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Undersøgelser af fisk i vandløb og søer har vist, at størstedelen af fiskene har et kviksølvindhold højere end EU’s miljøkvalitetskrav for kviksølv i fisk.

Personale nyt/staff news: Ansat i EMBI: Tanja Begovic

- Institut for Miljøvidenskab

Den ledige laborantstilling i EMBI er nu blevet besat.

 

Vinens usynlige venner og fjender under lup

- Institut for Miljøvidenskab

Et internationalt samarbejde mellem forskere fra en bred vifte af universiteter, forskningsinstitutioner, vingårde og private firmaer i Danmark og udlandet vil beskrive det samfund af mikroorganismer, der er kernen af vinproduktionen. En bedre forståelse af vinens mikrosamfund vil kunne få stor betydning for selve vinproduktionen.

 

Dagsorden til Ledelsesmøde

- Institut for Miljøvidenskab

Afholdes den 3. marts 2015.

Find flere nyheder