Aktuelt

Nyheder

Livsstil og natur i byens grønne områder

- imported:auinstallation10.cs.au.dk:13:Nyheder

Rapporten ”Livsstil og naturkvalitet i byrummet. En synteserapport” præsenterer en syntese af et tværfagligt forskningsprojekt om livsstil og naturkvalitet i byrummet.

94 nye forsøgsudsætninger med GM-planter i EU i 2010

- Offentligheden / Pressen

I 2010 blev der i EU foretaget i alt 94 nye forsøgsudsætninger med 12 forskellige genmodificerede plantearter. De fleste forsøg var som i tidligere år med majs, kartoffel, sukkerroe, bomuld og ært.

Jagtudbyttet af skovsnepper mere end halveret

- Offentligheden / Pressen

Jægernes udbytte af jagten på skovsnepper dykkede brat i jagtsæsonen 2010/11til under halvdelen af udbyttet i de to foregående sæsoner. Jægerne skød 29.600 skovsnepper, mens antallet i de foregående sæsoner lå på omkring 65.000.

Bunddyr vinder frem i de åbne farvande

- Offentligheden / Pressen

Flere års tilbagegang for bundlevende dyr i de åbne farvande stoppede tilsyneladende i 2010.

Find flere nyheder