Aktuelt

Nyheder

Sommer 2023

- Institut for Ecoscience

Se hvem du kan kontakte i ferieperioden

27 brave medarbejdere har været med i "Vi cykler til arbejde" kampagnen 2023

- Institut for Miljøvidenskab

Arrangeret af Dansk Cyklistforbund.

Referater fra AMO møder 2. kvartal

- Institut for Ecoscience

Referaterne er offentliggjort her:

DCE genvinder stor kontrakt om vildtforvaltning

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

DCE har vundet konkurrencen om det seneste udbud inden for myndighedsrådgivning for Miljøministeriet på vildtområdet. Dermed fortsætter et stærkt forskningsmiljø med 75 års historie.

Støjeffekter på havpattedyr kan reduceres drastisk, hvis skibe sejler lidt langsommere

- Institut for Biologi

Støj fra fragtskibe er den altdominerende menneskeskabte støjkilde i verdenshavene, og skibsstøj har en negativ indvirkning på havpattedyrs fødesøgning, fysiologi og kommunikation. Der er derfor et udtalt behov for at reducere støjforurening fra skibe

AI kan overvåge flagermus

- Institut for Ecoscience

Forskere tester kunstig intelligens i overvågningen af flagermus

Find flere nyheder