Aktuelt

Nyheder

Gråsæler trækker mod danske Østersø-kyster

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Nyt fra DCE har også mere om ulven fra Thy og om millioner til ny forskningsstation i Højarktis

Åbent for abstracts til miljøkonference

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi arrangerer den 3.-4. oktober 2013 den anden ’Science for the Environment’-konference på Aarhus Universitet.

Gråsæler trækker mod danske Østersø-kyster

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Antallet af gråsæler ved danske Østersø-kyster som Ertholmene (Christiansø) nord for Bornholm og ved Rødsand på Falster er de seneste ti år steget jævnt – ved Rødsand dog i mindre omfang. Endnu er der kun observeret få ynglende gråsæler i områderne, og de fleste ”danske” Østersø-gråsæler er besøgende fra den nordlige del af havområdet.

53 nye forsøgsudsætninger med GM-planter i EU i 2011

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

I 2011 blev der i EU foretaget i alt 53 nye forsøgsudsætninger med 14 forskellige plantearter. Hovedparten af forsøgene var som i tidligere år med majs, sukkerroe, kartoffel og bomuld. I 2011 blev der også foretaget forsøgsudsætninger med popler og hvede.

Ny global aftale mod kviksølvforurening

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

I weekenden i Genève lykkedes det at forhandle en ny global konvention om kviksølv på plads, oplyser Miljøministeriet.

Roskilde: Ændring af massage februar 2013.

- Medarbejdere

Vær opmærksom på at når du booker massage i Roskilde, at fra den 4/2-13 er massagedagen ændret fra hver 2. torsdag til hver 2. onsdag, i øvrigt er mandage er uændret.

Referat mv. fra kantineudvalgsmødet 12/12-12.

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Der har været kantineudvalgsmøde den 12/12-12 og du kan læse referatet her samt se den nye prisliste mm. og hvem kantineudvalget består af.

IDAmiljøs mødekalender for foråret 2013

- Seminar

IDAmiljø har hermed fornøjelsen at præsentere dig for IDAmiljøs mødekalender for foråret 2013

Nyt netværk for forskning i klimatilpasning

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Netværket er dannet med afsæt i KFT, der ophørte ved årsskiftet, fortæller Nyt fra DCE.

Nyt netværk for forskning i klimatilpasning

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

En række forskningsinstitutioner har fra årsskiftet dannet et nyt et forskningsnetværk for klimatilpasning. Foreløbig deltager De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS), Danmarks Meteorologiske Institut (DMI), Roskilde Universitet (RUC), Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Københavns Universitet (KU) og Aarhus Universitet (AU).

Find flere nyheder