Aktuelt

Nyheder

Nye forslag til beskyttede havområder

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Forskere fra Aarhus Universitet og DTU har udpeget en række områder i de danske farvande som forslag til beskyttede marine områder. Målet er at sikre truede arter og naturtyper samt at beskytte havbundens liv.

Nye beregninger af drivhusgasser fra landbrugsjorder i Danmark

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Der har været en fejl i arealet for organiske landbrugsarealer (også kaldet lavbundsjorde). Denne fejl i opgørelsen blev opdaget i efteråret. Det betyder, at den samlede udledning af drivhusgasser i Danmark er højere end hidtil antaget.

Bag om tallene for Danmarks fugle

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Ny rapport beskriver de danske fuglebestande. Samtidig er NOVANA-overvågningen for fugle netop offentliggjort på nettet.

New projects since November 2019

- Institut for Miljøvidenskab

Nye projekter fra november 2019 til december 2019.

Der var mindst 10 ulve i Danmark i sensommeren 2019

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Én ulvehvalp formodes at være død i løbet af sensommeren, men Ulfborg-ulveparret havde stadig fem levende hvalpe ved udgangen af tredje kvartal.

Program og Dagsorden: HR-temamøde og Ledelsesmøde

- Institut for Miljøvidenskab

Afholdes begge onsdag d. 18. december 2019.

Odderen har fundet vej til Lolland

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Private optagelser med vildtkamera dokumenterer, at der findes odder på Lolland.

NOVANA 2018 giver status på naturens tilstand

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Et samlet overblik og en række rapporter giver et billede af natur- og miljøtilstanden i Danmark for 2018.

Find flere nyheder