Aktuelt

Nyheder

Oplæg fra DCE's Innovationsseminar 13. marts

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

13. marts afholdtes DCE seminaret: Innovation og Værdiskabende forskning med oplæg fra Innovationsfonden og Center for Entreprenørskab og Innovation . Hvis du var forhindret i at deltage kan du nu finde oplæggene her.

 

OBS! Brudte links til nogle rapporter og andre udgivelser

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

For nogle rapportserier og enkelte miljøbiblioteksbøger på dce.au.dk/udgivelser/ er adresselinjen (URL’en) af endnu ukendt årsag ændret, så linkene til de berørte udgivelser for øjeblikket ikke duer.

DCE vinder EU-rådgivningskontrakter på miljøområdet

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet, har i februar 2015 vundet to rammekontrakter om rådgivning for EU-institutioner.

Tjek for fejl i befordringsfradraget i din årsopgørelse

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Det har desværre vist sig, at nogle årsopgørelser for 2014 udviser et forkert fradrag i forbindelse med befordringsgodtgørelsen.

Forsker fra Institut for Miljøvidenskab udpeget til udvalg under Miljøstyrelsen

- Medarbejdere

Sektionsleder Berit Hasler fra Institut for Miljøvidenskab er udpeget som medlem af Miljøstyrelsens Rådgivende Udvalg for Bekæmpelsesmiddelforskning.

Indkaldelse af ideer og forslag til to nye grønne kiler i Hovedstaden

- Miljø, klima og energi

Hermed indkaldes ideer og forslag til afgrænsning og udvikling af to nye grønne kiler i Hovedstaden.

Opdatering af DCE's rapportskabelon

- Medarbejdere

DCE’s rapportskabelon er blevet opdateret en smule hvad angår databladet. Den opdaterede skabelon bliver ikke udrullet automatisk – du skal fremover selv sørge for at opdatere skabelonen. Se opskrift...

Nyt fra DCE om national model til kvælstoftransport

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Og så har DCE som del af to konsortier vundet to EU-kontrakter.

National model til kvælstoftransport og nye opdaterede retentionskort

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Udvikling af en national kvælstofmodel sætter forskere ved GEUS og de nationale centre DCA og DCE ved Aarhus Universitet i stand til mere detaljeret og præcist at beregne hvor meget kvælstof, der årligt udvaskes til kystvandene og hvor meget der fjernes undervejs.

Find flere nyheder