Aktuelt

Nyheder

Nyt nummer af 'miljø og sundhed'

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Læs bl.a. om polybromerede diphenyl ethere (PBDE) og se abstracts fra årsmødet om arktisk miljø og sundhed.

Iltsvind syd for Fyn og i flere sydjyske fjorde fortsatte ind i september

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Kraftig blæst midt i september bremsede dog iltsvindets udvikling og forbedrede iltforholdene i nogle områder.

Ny HR-partner i Roskilde

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

HR på Science and Technology har ansat Tomas Breddam pr. 1. oktober 2015.

Øget anvendelse af grøn biomasse har både potentiale og udfordringer

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Et nyt notat giver overblik over de væsentligste potentialer og udfordringer, der ligger i en øget anvendelse af grøn biomasse i Danmark. Notatet indgår som fagligt grundlag for Det Nationale Bioøkonomipanels anbefalinger på området.

25 % rabat for AU’s medarbejdere på brugen af Sandbjerg Gods som kursussted

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Pr. 1. juni 2015 blev der indført en rabat for Aarhus Universitets medarbejdere på brugen af Sandbjerg Gods som kursussted. Aftalen kommer AU’s arrangører af konferencer, seminarer m.v. på Sandbjerg Gods til gode.

Nye data: Mindre partikelforurening fra brændeovne i København og på Frederiksberg end hidtil antaget

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Brændeovnene i villaer, etageejendomme og kolonihaver i København og på Frederiksberg forurener væsentligt mindre med partikler og kvælstofoxider end hidtil estimeret.

DCE-foldere opdateret med nye navne på ministerier

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Også opgavefordelingen i DCE Centerenhed er opdateret.

Månedens kunster i Roskilde: Morten Løfberg

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Løfberg tegner alle billeder med intet andet end kuglepen på gråt genbrugspap.

Oliespild største trussel fra skibstrafikken mod arter og økosystemer i Disko Bugt

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Fem havområder i Disko Bugt og Store Hellefiskebanke ved Vestgrønland er af DCE og Grønlands Naturinstitut identificeret som særligt følsomme over for forstyrrelser relateret til en potentielt voksende skibstrafik i området, hvor oliespild vurderes at udgøre den største trussel.

Find flere nyheder