Aktuelt

Nyheder

Nyt nummer af 'miljø og sundhed'

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Læs bl.a. om polybromerede diphenyl ethere (PBDE) og se abstracts fra årsmødet om arktisk miljø og sundhed.

New HR-partner and new fundraiser

- Nyt fra Carsten

Both will start October 2015.

Iltsvind syd for Fyn og i flere sydjyske fjorde fortsatte ind i september

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Kraftig blæst midt i september bremsede dog iltsvindets udvikling og forbedrede iltforholdene i nogle områder.

Dagsorden til Ledelsesmøde

- Institut for Miljøvidenskab

Afholdes den 29. september 2015.

Referat fra Ledelsesmøde afholdt den 1. september 2015

- Institut for Miljøvidenskab

Minutes from Management Team meeting September 1 2015.

New projects since May

- Institut for Miljøvidenskab

Nye projekter fra maj til 17. september.

Ny HR-partner i Roskilde

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

HR på Science and Technology har ansat Tomas Breddam pr. 1. oktober 2015.

Øget anvendelse af grøn biomasse har både potentiale og udfordringer

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Et nyt notat giver overblik over de væsentligste potentialer og udfordringer, der ligger i en øget anvendelse af grøn biomasse i Danmark. Notatet indgår som fagligt grundlag for Det Nationale Bioøkonomipanels anbefalinger på området.

Stillingsopslag

- Institut for Miljøvidenskab

Position as professor in Environmental Geography is advertised.

EUopSTART åbner for ansøgninger

- Institut for Miljøvidenskab

Ansøgningsfrist: 19. oktober 2015 klokken 12.

Find flere nyheder