Aktuelt

Nyheder

Aarhus Universitet kickstarter klimaløsninger i Midtjylland

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

30. marts markerede AU, Region Midtjylland og en række kommuner og virksomheder begyndelsen på Coast to Coast Climate Challenge – C2CCC – i MCH Kongrescenter.

Nyt Center for Adaptiv Naturforvaltning

- Medarbejdere

Naturen er blevet en kampplads. Et nyt Center for Adaptiv Naturforvaltning ved Aarhus Universitet skal fungere som et forsøgs- og rådgivningscenter for nye måder at forvalte den danske natur på.

Opdateret GIS-kort giver nyt overblik over Danmark

- Offentligheden / Pressen

Basemap02 er det hidtil mest detaljerede kort over arealanvendelse i Danmark.

Nu kan du søge om støtte til arktisk forskning og uddannelse

- Miljø, klima og energi

Forskere og institutioner har nu mulighed for at søge om støtte til forsknings- og uddannelsesaktiviteter med særligt fokus på Arktisk. To nye opslag har en samlet pulje på i alt 11,5 millioner kroner.

Affaldssortering kræver villighed og samarbejde

- Offentligheden / Pressen

Sorteringen af affald til genanvendelse i etageejendomme giver kun mening, hvis en række betingelser er opfyldt.

Gæs truer landbrug, flytrafik og natur

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Der er nu så mange gæs, at dyrene kommer i konflikt med både landbrug og flysikkerhed. Der er indledt et internationalt samarbejde for at finde fælles løsninger.

Ny analyse afdækker mulighederne for begrænsning af oliespild

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Forskere fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi har udviklet en analysemodel, som kan bruges i forbindelse med begrænsning og bekæmpelse af olieudslip i verdenshavene.

Find flere nyheder