Aktuelt

Nyheder

Sommerferieplan 2024

- Institut for Ecoscience

Se hvem du kan kontakte i ferieperioden.

Surfere kan være en trussel imod ederfugle i Isefjorden

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Nyt notat vurderer, at kite- og windsurfing kan forstyrre ederfugles overvintring i et beskyttet område i Isefjorden.

Akustisk overvågning af Østersøens marsvin

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Med kun 500 individer tilbage ved seneste optælling er Østersømarsvinet i fare for at forsvinde fuldstændigt.

Køreplan for økonomirapportering 3 (ØR3) 2024

- Institut for Miljøvidenskab

Deadline 13. august 2024.

Artikel fra Fakultetet: Vi aner ikke, om nye biologiske løsninger skader miljøet

- Institut for Miljøvidenskab

Biologi erstatter i stigende grad kemi i bekæmpelsen af ukrudt og skadedyr, men vi ved for lidt om, hvordan nye biologiske løsninger påvirker miljøet. Det skal et nyt forskningsprojekt lave om på. Læs hele artiklen på Faculty of Technical Sciences' hjemmeside.

New Department Forum (Institutforum)

- Institut for Miljøvidenskab

Chair of the Dept. Forum, Camilla Geels, presents the new members.

Sommerferieoversigt for DCE-centerenheden 2024

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Se hvem du kan kontakte i løbet af sommerferien.

Ny medarbejder - Lindsey Jo Broadus

- Institut for Ecoscience

Lindsey startede den 1. maj som postdoc i Sektion for Anvendt marin økologi og modellering, med reference til Christian Mohn og Morten Frederiksen.

Find flere nyheder