Aktuelt

Nyheder

Undersøgelser til energiøer vil næsten ikke påvirke sæler og marsvin

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Forskere har undersøgt, hvordan akustiske chokbølger til opmåling af havbunden vil påvirke havpattedyrene i de områder i Østersøen og Nordsøen, der er udpeget til at huse de kommende energiøer.

Nyt fra Miljøbiblioteket: Miljørisikoanalyse

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

”Miljørisikoanalyse - Fremsyn, klarsyn og oplyst miljøbeslutning” er titlen på en ny bog fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, som handler om, hvordan man anvender risikoanalyse i praksis på miljøområdet.

Article: Is climate the biggest threat to rare plants?

- Biochange

Read Sierra Club’s article based on a study co-authored by Jens-Christian Svenning.

Ngo'er og forskere: Biodiversitetspakken kan kun genetablere en brøkdel af den tabte havnatur

- Institut for Ecoscience

Natur- og biodiversitetspakken afsatte ti millioner kroner ud af 888 millioner kroner til havet. Det kan kun genetablere en brøkdel af den tabte havnatur, skriver ngo'er og forskere.

Begrænset IT i weekenden 17. - 18. april 2021

- Institut for Biologi

AU IT samt AU Økonomi og Bygninger gennemfører et planlagt Servicevindue fra lørdag den 17. april kl. 00.01 til søndag den 18. april kl. 23.59. Her udføres nødvendige opdateringer af systemer m.v. for at sikre studerende og medarbejdere på AU størst mulig grad af funktionalitet, driftsstabilitet og…

Ledelsesmøder: Referat - d. 19. marts + Dagsorden - d. 7. april

- Institut for Ecoscience

Kære alle,

Så er referatet fra ledelsesmødet d. 19. marts, samt dagsordenen til ledelsesmødet d. 7. april tilgængeligt!

Klik her for at tilgå dem: Møder i 2021 (au.dk)

Rigtig god påske!

Mvh
Theresa

Ny procedure for rejseforsikringskort ved AU

- Institut for Biologi

Europæiske har indført en ny løsning for rejseforsikringskort, som gør det muligt ved behov at printe sit eget forsikringskort direkte fra deres hjemmeside, og dette erstatter fuldt ud brugen af de fysiske plastickort. AU overgår derfor nu til at benytte denne løsning og afskaffer anvendelse af…

Møder i arbejdsmiljøorganisationen

- Institut for Ecoscience

Der er afholdt møder i arbejdsmiljøorganisationen hhv.:

  • Roskilde AMO 8. marts
  • Silkeborg AMO 12. marts
  • LAMU (for hele Bioscience) 17. marts

Referater ses på arbejdsmiljøsiden.

Find flere nyheder