Aktuelt

Nyheder

Referat fra LAMU møde

- Institut for Miljøvidenskab

Referat og aktionsliste fra mødet d. 23. september 2014 er nu tilgængeligt.

Nye tiltag / New initiatives

- Nyt fra Niels

Lad os fejre vores succeser / Let's celebrate our successes.

Kraftigt iltsvind i sydøstjyske og fynske farvande fortsatte i oktober

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Det Sydfynske Øhav og det sydlige Lillebælt med tilstødende fjorde var midt i oktober fortsat udsat for kraftigt og udbredt iltsvind, mens iltforholdene i Limfjorden forbedredes fra midt i september og ind i oktober.

Dagsorden til ledelsesmøde den 4. november 2014

- Medarbejdere

Nyt vedrørende dagsorden - læs videre . . .

Roskilde: Referat af kantineudvalgsmøde fra 14. oktober 2014

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Referat fra Roskilde kantineudvalgsmøde den 14. oktober 2014, er nu tilgængeligt.

 

Referat fra kantineudvalgsmøde

- Medarbejdere

Referat fra mødet den 14. oktober 2014 er nu tilgængeligt.

 

Nyt fra DCE om unikt biodiversitetskort for Danmark

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Og så kan kystnaturen nu vurderes på et ensartet grundlag.

Unikt Danmarkskort kan vise vej til bevarelse af biodiversiteten

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Miljøminister Kirsten Brosbøl har netop fremlagt Naturplan Danmark – regeringens plan for, hvordan den danske natur kan udvikles fremover. Et hovedformål er at standse tabet af biodiversitet. I forbindelse med planen offentliggøres også ”Biodiversitetskort for Danmark”.

Kystnaturens tilstand kan nu også vurderes på ensartet grundlag

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Tilstanden for sårbar kystnatur som strandvolde, klinter og strandenge i Danmarks beskyttede Natura 2000-områder kan fremover vurderes ud fra et ensartet grundlag.

Roskilde/Silkeborg/Kalø: Dekanen inviterer til dialogmøde 27. oktober kl.10-12

- Medarbejdere

På mødet vil Dekan Niels Christian Nielsen, som opfølgning på Universitetsledelsens beslutninger på den gennemførte problemanalyse, fremlægge beslutningernes betydning for ST, samt hvordan fakultetsledelsen planlægger at sikre opfølgning og implementering. I forbindelse med mødet vil det være muligt…

Find flere nyheder