Aktuelt

Nyheder

Kraftigt iltsvind i sydøstjyske og fynske farvande fortsatte i oktober

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Det Sydfynske Øhav og det sydlige Lillebælt med tilstødende fjorde var midt i oktober fortsat udsat for kraftigt og udbredt iltsvind, mens iltforholdene i Limfjorden forbedredes fra midt i september og ind i oktober.

Roskilde: Referat af kantineudvalgsmøde fra 14. oktober 2014

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Referat fra Roskilde kantineudvalgsmøde den 14. oktober 2014, er nu tilgængeligt.

 

Nyt fra DCE om unikt biodiversitetskort for Danmark

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Og så kan kystnaturen nu vurderes på et ensartet grundlag.

Unikt Danmarkskort kan vise vej til bevarelse af biodiversiteten

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Miljøminister Kirsten Brosbøl har netop fremlagt Naturplan Danmark – regeringens plan for, hvordan den danske natur kan udvikles fremover. Et hovedformål er at standse tabet af biodiversitet. I forbindelse med planen offentliggøres også ”Biodiversitetskort for Danmark”.

Kystnaturens tilstand kan nu også vurderes på ensartet grundlag

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Tilstanden for sårbar kystnatur som strandvolde, klinter og strandenge i Danmarks beskyttede Natura 2000-områder kan fremover vurderes ud fra et ensartet grundlag.

Roskilde/Silkeborg/Kalø: Dekanen inviterer til dialogmøde 27. oktober kl.10-12

- Medarbejdere

På mødet vil Dekan Niels Christian Nielsen, som opfølgning på Universitetsledelsens beslutninger på den gennemførte problemanalyse, fremlægge beslutningernes betydning for ST, samt hvordan fakultetsledelsen planlægger at sikre opfølgning og implementering. I forbindelse med mødet vil det være muligt at stille spørgsmål ...

Nye DCE/Institut-foldere

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Folderne på dansk og engelsk er opdateret med de nye e-mail adresser.

ST KOM i Roskilde mandag den 27. oktober: Janne Hansen

- Institut for Miljøvidenskab

ST KOM er til stede i Roskilde én gang ugentligt med kontor i A2.39 for at supportere BIOS, ENVS og DCE. Mandag den 27. oktober har ENVS-kommunikationspartner Janne Hansen træffetid til kl. 14.30.

Seneste nyt fra PEER

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Euraqua and PEER underskrev 28. august et Memorandum of Understanding som udtryk for begge netværks vilje til at fremme et bilateralt samarbejde om vand og miljøforskning og -politiker.

ST KOM i Roskilde onsdag den 22. oktober: Anna Busch Nielsen

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

ST KOM er til stede i Roskilde én gang ugentligt (tirsdage) med kontor i A2.39 for at supportere BIOS, ENVS og DCE. Onsdag (obs!) den 22. oktober har ENVS-kommunikationspartner Anna Busch Nielsen træffetid 9.45-14.

Find flere nyheder