Aktuelt

Nyheder

Testing of siren alarms on 7st of May at 12 o´clock.

- Medarbejdere

The siren alarms in Denmark are electronic and controlled by computers. They are all tested once a year – on the first Wednesday in May. (7st of May at 12:00 o´clock)

 

You may read more on Emergency Management website

brs.dk/eng/Pages/dema.aspx

 

Afprøvning af sirene alarmer den 7. maj kl. 12.00

- Medarbejdere

Danmarks sirener er elektroniske, og bliver styret ved hjælp af EDB.

Sirenerne bliver afprøvet én gang om året - første onsdag i maj. (den 7. maj kl. 12.00)

 

Læs eventuelt mere på Beredskabsstyrelsen hjemmeside

brs.dk/beredskab/sirener/Pages/Varsling.aspx.

Nyt fra DCE om natur i baghaver, scorekort og skarver

- Medarbejdere

Selv mindre tiltag i haven kan øge dens mangfoldighed af vilde dyr og planter og dermed samlet gavne biodiversiteten i Danmark. Tjek din egen have på scorekortet.

Parcelhushaver kan give naturen en hjælpende hånd

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Selv mindre tiltag i haven kan øge dens mangfoldighed af vilde dyr og planter og dermed samlet gavne biodiversiteten i Danmark.

Samlet europæisk overblik over ynglende skarver

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Ukraine husede i 2012 langt den største koloni af ynglende skarver med 18.000 ynglepar i den vestlige, palæarktiske økozone, der omfatter Europa frem til Uralbjergene og Det Kaspiske Hav. Til sammenligning ynglede i alt godt 27.000 par skarver i Danmark samme år.

Find flere nyheder