Aktuelt

Nyheder

Nyt fra DCE om sødestoffer, vandmiljø og grønnere landbrug

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

En nordisk screeningundersøgelse af en række blødgørere og de tre sødestoffer aspartam, cyclamat og sucralose viser, at sødestoffer kan ende i miljøet.

Screening: Sødestoffer kan ende i miljøet

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

En nordisk screeningundersøgelse af en række blødgørere og de tre sødestoffer aspartam, cyclamat og sucralose viser, at sødestoffer kan ende i miljøet. Desuden bekræfter undersøgelsen forekomsten af en række blødgørere, heriblandt DEHP i miljøet, mens en række blødgørere, der ikke tidligere har været fokus på, men som også bliver anvendt, ikke blev fundet.

Særudgave samler 31 europæiske forskningsartikler om vandmiljøet

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Forskere fra Aarhus Universitet/DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi er godt repræsenteret i marts-udgaven af forskningstidsskriftet Hydrobiologia. Særudgaven præsenterer 31 peer-reviewede artikler, der opsummerer resultaterne fra EU-projektet WISER (Water bodies in Europe: Integrative Systems to assess Ecological status and Recovery)

Gentest: Ulv angreb får i Midtjylland

- Offentligheden / Pressen

Der er ikke grund til flere gisninger om, hvem der i februar angreb en stor flok får i Midtjylland: Det var en ulv. Det konkluderer de gentest, som Aarhus Universitet har gennemført fra nogle af de dræbte midtjyske får.

Roskilde: Åbningstiden i Receptionen d. 25.+26.+27. marts, vil være fra kl. 10:00 – 15:00.

- Medarbejdere

Åbningstiden i Receptionen vil være fra kl. 10:00 – 15:00.

 

Hvis man venter besøg uden for åbningstiden, skal man selv afhente gæsten ved hoveddøren.

 

Ved uopsættelige problemer kan Allan V. Pedersen kontaktes i tidsrummet fra kl. 9:00 – 10:00 samt fra kl. 15:00 – 16:00 d. 25/3 + 26/3, om onsdagen d. 27/3 lukker vi som på en fredag kl. 15:00. Allan kan træffes på mobil nr. 25580668.

DCE- og DCA-workshop om grønnere landbrug

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Workshoppen foregår på engelsk og som integreret del af to Task Force-møder under FN's konvention om grænseoverskridende luftforurening CLRTAP i dagene 22.-26- april.

DCE- og DCA-workshop om grønnere landbrug

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Moderne landbrug har en meget stor indflydelse på naturen. Adgangen til billige næringsstoffer, kemikalier og effektive maskiner har dramatisk ændret europæisk landbrug.

Tiltrædelsesforelæsning: Mette Termansen, professor i miljøøkonomi

- Medarbejdere

Tiltrædelsesforelæsning ved Mette Termansen, professor i miljøøkonomi.

Afholdes den 12. april kl. 14.00, Niels Bohr Auditoriet, Risø

Studiejob i Roskilde tilbydes 10 t. pr uge

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi på Aarhus Universitet i Roskilde har brug for en studentermedhjælp til at planlægge og afholde en international miljøkonference.

Ferie og ferieafvikling 2012/2013

- Medarbejdere

Gælder for ansatte i DCE, ENVS og BIOS

Find flere nyheder