Aktuelt

Nyheder

DMU-forskere med i ny filmserie om havet

- imported:auinstallation10.cs.au.dk:13:Nyheder

Der er masser af flotte oplevelser at hente under overfladen på havet omkring Danmark. Det kan du forvisse dig om i filmserien "Et Hav af Liv". Her medvirker medarbejdere fra Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) ved Aarhus Universitet i indslag om stenrev, sæler og marsvin.

Ny Bog: Miljøet i et geografisk perspektiv

- imported:auinstallation10.cs.au.dk:13:Nyheder

En ny bog fra Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) ved Aarhus Universitet beskriver, hvordan man ved at analysere miljøforhold i relation til deres geografiske placering kan opnå en bedre forståelse af dem. Dette giver nye muligheder for at tilrettelægge miljøindsatsen.

Udvaskning af sprøjtegifte

- imported:auinstallation10.cs.au.dk:13:Nyheder

Projektet ’Varslingssystemet for udvaskning af pesticider til grundvandet’ (VAP) undersøger risikoen for udvaskning ved regelret brug af godkendte sprøjtemidler, og resultaterne herfra indgår løbende, sammen med anden tilgængelig viden, i Miljøstyrelsens samlede vurdering af udvaskningsrisiko.

Sammenligning af overvågningsprogrammer

- imported:auinstallation10.cs.au.dk:13:Nyheder

En ny rapport fra DMU sammenligner overvågningen af luft, natur og arter, grundvand, vandløb, søer og marine områder i Danmark med de tilsvarende programmer i Slesvig-Holsten, Holland og Irland. Sammenligningen bygger på det nationale overvågningsprogram NOVANA 2007-09.

Danish emissions of greenhouse gases projected to fall by ca. 10 % by 2030

- imported:auinstallation10.cs.au.dk:15:News

A new projection of greenhouse gas emissions shows that the Danish emissions are expected to fall about 10 % in the period 2010-2030. From 1990 to ‘2010’ the emissions are estimated to decrease by about 13 %. This is revealed in a new NERI-report.

Emissionen af drivhusgasser ventes at falde med ca. 10 % frem til 2030

- imported:auinstallation10.cs.au.dk:13:Nyheder

En ny fremskrivning af drivhusgasemissionerne viser at de samlede danske emissioner ventes at falde omkring 10 % fra perioden 2008-12 til 2030. Fra 1990 til perioden 2008-12 ventes emissionerne at være faldet med ca. 13 %. Det fremgår af en ny rapport fra Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) ved Aarhus…

AU's formidlingspris til seniorforsker Peter Bondo Christensen, DMU

- imported:auinstallation10.cs.au.dk:13:Nyheder

Forskeren, dykkeren og journalisten Peter Bondo Christensen, DMU, fik i dag overrakt Aarhus Universitets Jubilæumsfonds Forskningsformidlingspris ved universitetets årsfest

Find flere nyheder