Aktuelt

Nyheder

Minutes of the meeting of the Committee of Science-based advisory Activities.

- Institut for Miljøvidenskab

Ny miljøbiblioteksbog om maritim arealplanlægning i Øresund

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Bogen giver et indblik i, hvordan man kan bevare havmiljøet i regionen og samtidig skabe en bæredygtig erhvervs- og samfundsudvikling.

DCE offentliggør ”Grønt indblik”, Årsberetning 2018

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Årsberetningen fortæller om den brede vifte af forskningsbaseret rådgivning, overvågning og forskning inden for miljø og natur fra Aarhus Universitet.

Welcome to Mette Jensen

- Institut for Miljøvidenskab

Studentermedhjælper hos MITO fra medio juni 2019.

Ny viden om luftforurening fra halmfyr

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Partikler fra danske halmfyr koster Danmark over halvanden milliard om året i helbredsomkostninger, viser ny rapport.

 

 

 

Agenda: Management Team Meeting

- Institut for Miljøvidenskab

Dagsorden til ledelsesmøde d. 2. juli 2019.

New projects since May 2019

- Institut for Miljøvidenskab

Nye projekter fra maj 2019 til juni 2019.

Minutes from Management Team meeting

- Institut for Miljøvidenskab

Referat fra Ledelsesmøde d. 27. maj 2019.

Så meget vildt blev nedlagt i din kommune

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Danske jægere har i den senest jagtsæson nedlagt lidt færre rådyr, krondyr og små rovpattedyr end sidste sæson. Derimod er antallet af nedlagte fugle steget en smule. Det viser årets Vildtudbyttestatistik for 2018/2019, som kan findes i detaljer på nettet.

Victor Valencia wins 1st price poster award at international conference

- Institut for Miljøvidenskab

ENVS PhD student from Ecuador wins price at “HARMO19” in Bruges, Belgium.

 

Find flere nyheder