Aktuelt

Nyheder

Iltsvind ånder langsomt ud

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Iltsvindområderne er naturligt for årstiden på retur, men der er store iltfattige områder i de indre danske farvande.

Ung, arktisk marinbiolog ved Aarhus Universitet lander det prestigefyldte Sapere Aude legat

- Institut for Ecoscience

Sapere Aude betyder 'Vov at vide', og legatet gives fra Danmarks Frie Forskningsfond til talentfulde, yngre forskere, som er parate til at lede et forskningsprojekt på et højt internationalt niveau. Biolog Jakob Thyrring er en af udvalgte, der modtager legatet, som han vil bruge til at opbygge sig…

Ung, arktisk marinbiolog ved Aarhus Universitet lander det prestigefyldte Sapere Aude legat

- Institut for Biologi

Sapere Aude betyder 'Vov at vide', og legatet gives fra Danmarks Frie Forskningsfond til talentfulde, yngre forskere, som er parate til at lede et forskningsprojekt på et højt internationalt niveau. Biolog Jakob Thyrring er en af udvalgte, der modtager legatet, som han vil bruge til at opbygge sig…

Stigende problemer med gæs omkring Københavns Lufthavn

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Behov for flere tiltag for at holde gæssene væk.

Invitation til identitets- og værdiworkshops - Aarhus og Roskilde 2024

- Institut for Ecoscience

Vil du være med til at gøre Ecoscience som arbejdsplads endnu bedre?

Se mail udsendt af Maria Brandt 2. november 2023.

Alle medarbejdere inviteres til at deltage på én ud af tre mulige datoer på to forskellige lokationer. Deltag i workshoppen, når og hvor det passer dig. Hver workshop forløber…

Gravehvepse og snegle debuterer på rødlisten

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

I dag opdateres Den Danske Rødliste med 831 arter – ni nye artsgrupper der ikke tidligere har været rødlistevurderede samt genvurdering af to tidligere kendinge. Listen rummer nu vurderinger af arternes risiko for at uddø for ca. 13.900 danske arter.

Julefrokost Land og Vand 8. december 2023

- Institut for Ecoscience

Find flere nyheder