Aktuelt

Nyheder

DTU Sport åbner op for endnu et spændende semester

- Institut for Miljøvidenskab

Du kan tilmelde dig DTU Sports faciliteter fra mandag den 27. januar 2014 kl. 12.00.

Referat fra LSU-mødet den 14. januar 2014

- Institut for Miljøvidenskab

Referatet vil også ligge som papirudgave i kaffestuerne...... (only in Danish)

Invitation til åbning af Nationalt Vandtestcenter OBS NY DATO

- Åbent hus

Danmarks nationale vandtestcenter inviterer virksomheder, medier og kommende samarbejdspartnere til lanceringsevent mandag den 24. februar. Begivenheden finder sted hos Teknologisk Institut på Kongsvang Allé 29 i Aarhus.

Opdatering af kvalitetsstyring af faglig rådgivning

- Miljø, klima og energi

Kvalitetsstyring af faglig rådgivning vedr. miljø og energi er blevet opdateret, og foreligger nu i version 2.

Nyt fra DCE om månesyge rådyr og drillesyge sæler

- Medarbejdere

Peter Bondo-reportage fra årets temadag for vildtforskning og bestandsforvaltning + overblik over miljø og råstoffer i Grønland.

Overblik over miljøeffekter og -regulering af råstofprojekter i Grønland

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Råstofaktiviteter i Grønland vil påvirke miljøet og naturen, i dag mindre end tidligere som følge af de grønlandske myndigheders løbende forbedring af miljøreguleringen. Minedrift og efterforskningsboringer efter olie i de grønlandske farvande er reguleret efter internationalt gældende standarder.

GPS-data fortæller om traners risiko for kollision med vindmøllepark

- Offentligheden / Pressen

Den kommende vindmøllepark ved Kriegers Flak i Østersøen sættes efter planen i drift i 2020. For at afdække trækkende traners kollisionsrisiko med møllerne følger forskere ved DCE, Aarhus Universitet, nu en halv snes traner on line via GPS-sendere på ryggene af fuglene.

Månesyge rådyr og drillesyge sæler

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Den 3. temadag om vildtforskning og bestandsforvaltning på Aarhus Universitet samler rekordmange deltagere.

Unikke data for græsningseffekter i Syd- og Vestgrønland

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Græssende får og rensdyr i Syd- og Vestgrønland påvirker kun i mindre omfang områdernes mangfoldighed af plantearter, mosser og laver, mens jordbundslevende dyr som springhaler er talrigere i ikke-afgræssede områder.

Find flere nyheder