Aktuelt

Nyheder

Minutes from meeting in the Business Panel

- Medarbejdere

Referat fra møde i Erhvervspanelet d. 4. april 2017

Welcome to Pedro Carvalho

- Institut for Miljøvidenskab

Forsker hos MITO pr. 27. april 2017.

Meeting of the occupational health and safety committee - Minutes (in Danish)

- Institut for Miljøvidenskab

Referat fra LAMU møde d. 10. marts 2017.

Store forskelle i EU-landes krav til vandkvalitet

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Forskellige tolkninger af kvalitetskrav til vandkvalitet giver uens grænseværdier for kemikalier i vand, viser ny rapport.

Minutes from Management Team Meeting

- Institut for Miljøvidenskab

Referat fra Ledelsesmøde 28. februar 2017.

Minutes from Management Team Meeting

- Institut for Miljøvidenskab

Referat fra Ledelsesmøde 21. marts 2017.

Ny model til marsvin

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Forskere, virksomheder og myndigheder kan nu kvit og frit lave modeller over, hvordan marsvin bliver påvirket af konstruktion af havmølleparker.

Ny lyttestation skal gøre os klogere på livet i Lillebælt

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Forskere fra DCE har lagt lyttekabler ud i Lillebælt, så man kan høre marsvinene. Middelfart Kommune har bygget en offentlig lyttestation.

Flere tegn på flodperlemuslinger i Varde Å

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Der findes stadig en dansk bestand af flodperlemuslinger på to strækninger i Varde Å, viser ny analyser af eDNA i vand- og bundprøver fra åen.

Welcome Bruno Durin

- Medarbejdere

Internship in ATMO from 5 April to 28 June 2017.

Find flere nyheder