Aktuelt

Nyheder

Store forskelle i EU-landes krav til vandkvalitet

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Forskellige tolkninger af kvalitetskrav til vandkvalitet giver uens grænseværdier for kemikalier i vand, viser ny rapport.

Ny model til marsvin

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Forskere, virksomheder og myndigheder kan nu kvit og frit lave modeller over, hvordan marsvin bliver påvirket af konstruktion af havmølleparker.

Ny lyttestation skal gøre os klogere på livet i Lillebælt

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Forskere fra DCE har lagt lyttekabler ud i Lillebælt, så man kan høre marsvinene. Middelfart Kommune har bygget en offentlig lyttestation.

Flere tegn på flodperlemuslinger i Varde Å

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Der findes stadig en dansk bestand af flodperlemuslinger på to strækninger i Varde Å, viser ny analyser af eDNA i vand- og bundprøver fra åen.

Mørk diversitet forbedrer mulighederne for naturbeskyttelse

- Institut for Ecoscience

En gruppe forskere under ledelse af postdoc Robert John Lewis fra Institut for Bioscience ved Aarhus Universitet har publiceret et essay om mulighederne for og fordelene ved at gøre brug af konceptet mørk diversitet i forbindelse med naturbeskyttelse verden over.

Sektionslederseminar 21-22 marts

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Program og præsentationer fra DCE - BIOS - ENVS sektionslederseminar kan nu downloades via DCE medarbejdersiden

Find flere nyheder