Aktuelt

Nyheder

Nyt fra DCE om iltsvindet i september

- Medarbejdere

Og så er tema og dato for den tredje nationale temadag for vildtforskning klar.

Roskilde: Clara Hastrup månedens kunstner

- Medarbejdere

Ung kunstner udstiller i oktober

Stor forskel i iltforholdene i de kystnære og i de åbne farvande

- Offentligheden / Pressen

Kattegat, Storebælt og Øresund er foreløbig gået fri af iltsvind i år, men for flere sårbare hav- og fjordområder er iltsvindets udbredelse og styrke værre end registreret i de seneste tre år på samme årstid.

INNO+ Det Innovative Danmark

- Forskningspolitik

INNO+-kataloget er et inspirations- og prioriteringsgrundlag, som identificerer indsatsområder for strategiske investeringer i innovation udarbejdet af Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

DCE-foldere opdateret med de nye Bioscience-sektioner

- Medarbejdere

Findes i skærm- og printudgaver på dansk og engelsk

Tilbagegang for ynglende skarver i 2013

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Forårskulde, rovdyr og fødeknaphed ses som årsagerne til en tilbagegang i antallet af ynglende skarver i Danmark i 2013. Nye tal fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet, viser, at antallet af ynglepar i foråret blev optalt til 24.586 - ti procent færre end i 2012.

Entreprenørmaskiners bidrag til luftforurening i København og Aarhus

- Offentligheden / Pressen

Maskiner, der anvendes ved bygge- og anlægsvirksomhed og produktion i København og i Aarhus, vurderes i mindre omfang at bidrage til luftforureningen med kvælstofoxider og fine partikler i de to byer.

Viden fra forvaltningsplan for kortnæbbet gås spredes internationalt

- Offentligheden / Pressen

Forskningsresultater og erfaringer fra iværksættelsen og gennemførelsen af forvaltningsplanen for kortnæbbet gås skal spredes internationalt for at fremme videnbaseret forvaltning af vandfuglebestande.

Nyt fra DCE med årets første iltsvindsrapport

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Forskernetværket for klimatilpasning har fået egen hjemmeside, og DCE har udgivet årsberetningen for 2012.

Roskilde: Lise Dahl månedens kunstner

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Lise Dahl peger selv på de farvestærke, ekspressionistiske og fabulerende motiver som den røde tråd i hendes karriere

"Fantasiverdener, mennesker og dyrene og det barnligt umiddelbare og alvorlige i én sammensmeltning. Krig, politik og inspiration fra mange rejser i hele verden udvider horisonten…

Find flere nyheder