Aktuelt

Nyheder

Få IT- og systemhjælp på ny portal

- Institut for Ecoscience

Driller VPN? Kan du ikke få lov at logge på EDUROAM? Eller har du brug for hjælp i AUHRA?

Møder i arbejdsmiljøorganisationen

- Institut for Ecoscience

Der er afholdt møder i arbejdsmiljøorganisationen hhv. 2. december i Silkeborg og 7. december i Roskilde.

Referaterne ligger nu på arbejdsmiljøsiden.

Oversigt over foreløbige NOVANA-rapporter for 2019

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Udkast til NOVANA-rapporterne for 2019 blev onsdag den 16. december fremlagt for en række interessenter, og de foreløbige rapporter bliver oversendt til Miljøstyrelsen. Nu venter en kommenteringsperiode før de endelige rapporter bliver offentliggjort i slutningen af januar 2021.

PONDERFUL

- Institut for Ecoscience

The European Commission has awarded a Horizon 2020 grant of €6.9 million to a consortium led by the University of Vic (Spain) to develop methods for maximising the use of ponds in climate change adaptation and mitigation.

 

Deadlines: Årsafslutning 2020 RejsUd & IndFak

- Institut for Biologi

I forbindelse med afslutningen af regnskabsåret 2020 skal alle fakturaer vedr. 2020 varemodtages i IndFak, og alle rejseafregninger vedr. 2020 skal oprettes og sendes til kontrol.

Biler og brændeovne er de største kilder til luftforurening i Odense Kommune

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Detaljerede opgørelser over kilderne til luftforurening og beregninger af, hvordan forskellige tiltag vil forbedre luftkvaliteten er udarbejdet for Odense Kommune.

ABSTRACT SUBMISSION - LuWQ2021

- Konference

Deadline of abstract submission is Monday 22 February 2021.

Find flere nyheder