Aktuelt

Nyheder

Oversigt over foreløbige NOVANA-rapporter for 2019

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Udkast til NOVANA-rapporterne for 2019 blev onsdag den 16. december fremlagt for en række interessenter, og de foreløbige rapporter bliver oversendt til Miljøstyrelsen. Nu venter en kommenteringsperiode før de endelige rapporter bliver offentliggjort i slutningen af januar 2021.

Biler og brændeovne er de største kilder til luftforurening i Odense Kommune

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Detaljerede opgørelser over kilderne til luftforurening og beregninger af, hvordan forskellige tiltag vil forbedre luftkvaliteten er udarbejdet for Odense Kommune.

ABSTRACT SUBMISSION - LuWQ2021

- Konference

Deadline of abstract submission is Monday 22 February 2021.

For tidligt at vurdere helbredseffekter af landbrugets luft-emissioner

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

En gennemgang af den videnskabelige litteratur viser, at der kan være en række helbredseffekter og lugtgener forbundet med emissioner fra større husdyrhold, men at der mangler konkrete studier af årsagssammenhængen mellem for eksempel ammoniakudledning og lungesygdomme. Det viser en ny rapport fra…

Internationalt forskningscenter i simulering af socio-økologiske systemer

- Offentligheden / Pressen

Nyt internationalt forskningscenter på Aarhus Universitet anvender komplekse computersimulationer af samspillet mellem natur og menneskelig aktivitet til at forudsige konsekvenser af arealanvendelse.

Find flere nyheder