Aktuelt

Nyheder

New article in Miljø og Sundhed, author from ENVS: Pia Viuf Ørby, co-authors: Robert George Peel and Ole Hertel

- Institut for Miljøvidenskab

Stor variation i græspollen er en udfordring i vejledningen

til allergikere - resultater fra ny dansk pollenforskning

New article in Environmental and Resource Economics, co-author from ENVS: Mette Termansen

- Institut for Miljøvidenskab

Economic Analysis for the UK National Ecosystem Assessment: Synthesis and Scenario Valuation of Changes in Ecosystem Services.

Kreativt indslag på Medarbejderportalen/ Creative touch on the Employee Portal

- Medarbejdere

fra Ida Rosengaard Pedersen fra Holbæk 10. klassecenter.

Opdatering af DCE’s rapportskabelon

- Medarbejdere

DCE’s rapportskabelon er i sommer blevet opdateret en smule hvad angår databladet.

Den opdaterede skabelon bliver ikke udrullet automatisk – du skal fremover selv sørge for at opdatere skabelonen. Se opskrift...

Irriterende sikkerhedsadvarsel i Word

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Får du en irriterende sikkerhedsadvarsel, hver gang du starter Word? Se løsningen...

Nyt projekt/new project: Vandressourceregnskab

- Medarbejdere

Projektdeltagere: Berit Hasler, Flemming Møller, Marianne Zandersen og Louise Martinsen. Kontraktsum: 249.973kr. i 2013.

Ny rapport / new report: Opgørelse for plejekrævende naturarealer

- Institut for Miljøvidenskab

Author from ENVS: Gregor Levin. Layout: Ann-Katrine Holme Christoffersen

New article in Environmental and Resource Economics, co-author from ENVS: Mette Termansen

- Institut for Miljøvidenskab

Valuing Climate Change Effects Upon UK Agricultural GHG Emissions: Spatial Analysis of a Regulating Ecosystem Service.

Referater fra LSU-møderne den 24. juni samt den 7. oktober 2013

- Institut for Miljøvidenskab

Kan nu læses

Resultat af 1. runde ansøgning til DCE Strategiske midler 2014-2016

- Medarbejdere

Der indkom i alt 44 ansøgninger i første runde til ENVS om DCE Strategiske midler 2014-2016. OBS 2. rundes ansøgninger på DCE´s skabelon skal indsendes inden den 29/11 2013 kl. 23.59.

Find flere nyheder